Begeleiden van Verzorgende Teams najaar 2018

Wie als psycholoog verzorgende teams begeleidt, wordt voor een aantal vragen gesteld die in de gangbare studieboeken niet worden beantwoord.
• Wie zijn verzorgenden?
• Wat vinden ze belangrijk in hun werk?
• Welke moeilijkheden komen zij tegen?
• Hoe gaan zij hiermee om?
• Hoe werken teams van verzorgenden, welke kenmerken hebben zij?
• Hoe geef je vorm en inhoud aan de psychologische begeleiding van verzorgende teams?

De cursus is bestemd voor psychologen die in hun werk in de ouderenzorg te maken hebben met teambegeleiding. Omdat gewerkt wordt aan de hand van persoonlijke leerdoelen, is de cursus niet alleen bedoeld voor psychologen die al langere tijd in de ouderenzorg werken, maar ook voor hen die minder vertrouwd zijn met de ouderenzorg. Er wordt gewerkt in vaste subgroepen van zeven personen, met ieder een vaste docent.

Het doel van de cursus is: de begeleiding van verzorgende teams op een methodische wijze leren aanpakken. De overgedragen kennis wordt getoetst aan de hand van een praktijkopdracht, waardoor ook feedback over en inzicht in de eigen werkwijze verkregen wordt.
 

Globaal programma

Eerste dag: vrijdag 7 september 2018

Theorie: Verzorgen: een vak apart. Over het vak verzorgen: motivatie van verzorgenden; de betekenis van langdurige zorgrelaties met (kwetsbare) ouderen; de manier waarop verzorgenden met emotionele belasting omgaan; de steun die verzorgenden nodig hebben en (al of niet) krijgen binnen hun organisatie.

Workshop: Formuleren van kernkwaliteiten en persoonlijke leerdoelen.

Tweede dag: vrijdag 28 september 2018

Theorie: Groepsprocessen. Taken en kenmerken van groepen; impliciete en expliciete normen binnen teams; de rol van de psycholoog; groepsprocessen in organisaties.

Workshop: Vragen stellen: verbinding maken; gevoelsreflecties.

Workshop: Teambegeleiding: socratische gespreksvoering; circulaire vragen stellen; groepsprocessen herkennen en hanteren.

Derde dag: vrijdag 12 oktober 2018

Theorie: Methodisch werken met teams: de therapeutische paradox; weerstand herkennen en hanteren; gebruik van oplossingsgerichte technieken en cognitieve technieken.

Workshop: Omgaan met weerstand: weerstand herkennen en hanteren; weerstand voorkomen.

Vierde dag: vrijdag 16 november 2018

Presentatie praktijkopdrachten: terugkoppeling naar leerdoelen en kernkwaliteiten.

 

Docenten:

Dag 1: Maritza Allewijn, Jannet van Klaveren, Jaap Zwartenkot

Dag 2 t/m 4: Leny Haaring, Jannet van Klaveren, Jaap Zwartenkot

 

Studielast:

Contacturen:      32 uur

Zelfstudie:           8 uur

Praktijkopdracht: 8 uur

 

Informatie
Type evenement: 
Cursus
Kosten: 
Niet PgD leden: € 1050,- PgD leden (50% korting): € 525,- (incl. cursus materiaal)
Locatie: 
De Zandzee
Iepenlaan 356
1406 RG Bussum
Datum evenement: 
vrijdag, 7 september, 2018 - 09:30 tot vrijdag, 16 november, 2018 - 17:00
Start inschrijfperiode: 
vrijdag, 28 juli, 2017
Einde inschrijfperiode: 
donderdag, 23 augustus, 2018
Totale capaciteit: 
21
Beschikbare plaatsen: 
0

Registreer voor Begeleiden van Verzorgende Teams najaar 2018

De inschrijfperiode is gesloten op 23 aug 2018