Begrepen gedrag

Competenties van de ouderenpsycholoog bij multidisciplinair werken aan gedragsproblemen

In 2018 zal de PgD voor de derde keer de cursus Begrepen gedrag organiseren. De cursus heeft als doel psychologen verder te bekwamen in hun rol als behandelaar van gedragsproblematiek van ouderen. Deze rol van de (gz-)psycholoog zal de komende tijd steeds belangrijker worden, gezien de wensen van het werkveld en de inspectie om psychologische en psychosociale interventies de voorkeur te geven boven bijvoorbeeld medicamenteuze interventies. De cursus kan gezien worden als een vervolg op de cursus Begeleiden van Verzorgende Teams, maar ook los daarvan gevolgd worden.

De cursus is bestemd voor psychologen die werken met en voor cliënten met moeilijk hanteerbaar gedrag thuis of in een instelling. Omdat gewerkt wordt aan de hand van persoonlijke leerdoelen, is de cursus niet alleen bedoeld voor psychologen die al langere tijd in de ouderenzorg werken, maar ook voor hen die minder vertrouwd zijn met de ouderenzorg. Daarmee is de cursus dus geschikt voor alle psychologen die hun vaardigheden en werkwijze willen aanscherpen.

Uit de evaluatie van een van de cursisten van de cursus 2016: "Ik behandel nu de casus in plaats van alleen de cliënt."

Leerdoelen

Na de cursus heeft de cursist:

  • Inzicht in sterke kanten en verbeterpunten ten aanzien van het methodisch werken van zichzelf, zijn/haar vakgroep en de organisatie
  • Een plan van aanpak gemaakt en deels uitgevoerd ten aanzien van de verbeterpunten in competenties en werkwijzen van zichzelf, de vakgroep en de organisatie
  • Op grond van inzicht in het eigen competentieprofiel extra competenties ontwikkeld om het plan van aanpak uit te voeren, met als belangrijke domeinen:multi-discipinair samenwerken, overtuigend coachen van md- en verzorgende teams, gedragsanalyses en behandelplan maken, voorlichten cliënt en familie, systeemtherapeutisch werken aan onbegrepen gedrag.

 

Globaal programma:

Dag 1: Theoretische kaders, beschikbare kennis, wettelijke context, protocollen (vrijdag 26 januari 2018)

Dag 2: Scans, analyse en plan van aanpak (vrijdag 9 maart 2018)

Dag 3: Skills lab (vrijdag 23 maart)

Dag 4: Presentatie praktijksituaties (vrijdag 20 april)

 

Studielast:

Contacturen:      32 uur

Zelfstudie:          8 uur

Praktijkopdracht: 8 uur

 

Docenten: Elles Zwart, Lindy Hartman en Maritza Allewijn

 

Informatie
Type evenement: 
Cursus
Kosten: 
PgD-leden (50% korting): € 525,- Niet-leden: € 1050,- (incl. cursus materiaal)
Locatie: 
Woonzorgcentrum De Zandzee
Iepenlaan 354
1406 RG Bussum
Datum evenement: 
vrijdag, 26 januari, 2018 - 09:00 tot vrijdag, 20 april, 2018 - 16:30
Start inschrijfperiode: 
woensdag, 31 mei, 2017
Einde inschrijfperiode: 
vrijdag, 19 januari, 2018
Totale capaciteit: 
10
Beschikbare plaatsen: 
1

Registreer voor Begrepen gedrag

De inschrijfperiode is gesloten op 19 jan 2018