Hechting, zingeving en levensloop: wortels van de ouderenpsychologie

Gezamenlijk symposium/studiemiddag van de NIP Sectie Ouderenpsychologie en PgD Psychologische expertise voor de ouderenzorg

‘Zingeving vindt gedurende het hele leven plaats naar aanleiding van individuele ontwikkeling, belangrijke levensgebeurtenissen, en veranderingen in de sociaal-culturele context’ (Handboek Ouderenpsychologie, H. 9 Zingeving en levensvragen; Kuin & Westerhof). In de samenleving en in de ouderenzorg staan zingeving en levensvragen in de derde en vierde levensfase volop in de belangstelling. Voorbeelden hiervan zijn de discussie rondom hulp bij vrijwillig levenseinde voor 75-plussers, de participatiesamenleving en de sociale benadering bij dementie. Ouderenpsychologen zijn bij uitstek de professionals die leidend moeten zijn in de verspreiding en toepassing van kennis om deze thema’s verder uit te diepen en toe te passen in de ouderenzorg. In dit symposium staan daarom de thema’s hechting, zingeving en levensloop centraal. De thema’s zullen worden uitgediept in relatie tot gezondheidsvraagstukken, verbondenheid en relaties, belangrijke levensvragen, veerkracht en adaptatie, dementie en het levenseinde.  Daarnaast komt de rol en positie van de psycholoog in relatie tot de ontwikkelingen in de samenleving en de ouderenzorg aan de orde.

Naast inspirerende inleidingen van gerenommeerde ouderenpsychologen is er tijd ingeruimd om in groepen te werken aan verdieping op thema’s, waarbij nadrukkelijk de relatie gelegd wordt met belangrijke vraagstukken in de hedendaagse ouderenzorg.

Sprekers zijn:

Yolande Kuin is vele jaren werkzaam geweest als gz-psycholoog in de ouderenzorg en als universitair docent aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ze was jarenlang voorzitter van de sectie Ouderenpsychologie van het NIP, is redeactielid van het Handboek Ouderenpsychologie en voorzitter van het bestuur van de Stichting PgD. Zij promoveerde op het onderwerp ‘Ondersteuningsgroepen voor ouderen’ en heeft veel onderzoek gedaan en gepubliceerd op het gebied van levensloop, zingeving en stemming bij ouderen.

Bère Miesen is klinisch psycho(geronto)loog, gepromoveerd op het onderwerp “gehechtheid en dementie”, schrijver van diverse boeken over dit onderwerp en initiatiefnemer van het Alzheimer Café en Café PG. De thema’s hechting en levensloop zijn verweven met zijn werk en hebben hem geïnspireerd om vernieuwingen in de zorg voor ouderen met dementie tot stand te brengen. Hij ziet nog steeds een belangrijke taak voor de huidige generatie ouderenpsychologen om de ouderenzorg te blijven vernieuwen.

Jeroen van Oorsouw is gz-psycholoog met een jarenlange ervaring met het werk in verpleeghuizen. Hij was vele jaren actief lid en docent voor de PgD. Hij heeft gepubliceerd over omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag, zorgplannen en oplossingsgerichte therapie bij ouderen. De laatste jaren hebben vooral de thema’s levensloop, levenskunst en zingeving zijn belangstelling en wil hij zich er hard voor maken dat deze thema’s weer meer in de belangstelling van ouderenpsychologen komen te staan.

Kosten en dubbele inschrijving

Let op: inschrijven bij PgD én inschrijven en betalen bij het NIP via https://www.psynip.nl/anmeldformulier-symposium-hechting-zingeving-en-levensloop-wortels-ouderenpsychologie-16-november-2017/

 

Informatie
Type evenement: 
Studiemiddag
Kosten: 
€ 10 voor NIP-leden en PgD-leden; € 40 voor overigen. Let op: inschrijven bij PgD én inschrijven en betalen bij het NIP! Zie bovenstaande link.
Locatie: 
Expo Houten
Meidoornkade 24
3992 AE Houten
Datum evenement: 
donderdag, 16 november, 2017 - 14:30 tot 18:00
Start inschrijfperiode: 
maandag, 14 augustus, 2017
Einde inschrijfperiode: 
donderdag, 9 november, 2017
Totale capaciteit: 
100
Beschikbare plaatsen: 
80

Registreer voor Hechting, zingeving en levensloop: wortels van de ouderenpsychologie

Graag invullen indien niet bekend bij PgD.