Samen verder na de diagnose dementie: methodiek

De interventie ‘Samen verder na de diagnose dementie’ is erop gericht mensen met dementie en hun centrale mantelzorger handvatten te geven om met alle veranderingen en stressoren die de dementie met zich meebrengt om te leren gaan. De centrale mantelzorger zal vaak een partner zijn, maar kan ook een zoon, dochter, ander familielid of vriend zijn. Deze interventie is een aangepaste versie van de methode SHARE (voorheen Early Diagnosis Dyadic Intervention). Deze Amerikaanse interventie, ontwikkeld door Benjamin Rose Institute, is gebaseerd op het Stress Process Model of Caregiving.De Nederlandse bewerking bestaat uit een pre-sessies en vier sessies. De thema’s die worden besproken zijn: Relatie en communicatie, waarden en voorkeuren, tijd voor jezelf en voor elkaar en hulp inschakelen. Het toekomstplan kan houvast bieden bij het nemen van moeilijke beslissingen waar het cliëntpaar later voor kan komen staan. De methodiek is overzichtelijk en biedt veel houvast voor de werkwijze. Daarnaast is het vakmanschap van de gz-psycholoog van belang om de methodiek aan te passen aan de wensen en mogelijkheden van ieder uniek cliëntpaar. Het Trimbos-instituut werkt, samen met de PgD, aan de doorontwikkeling en implementatie van de methodiek.

Doelgroep: De training is bedoeld voor gz-psychologen en PIOG’s die willen gaan werken met de interventie ‘Samen verder na de diagnose dementie’.

Inhoud: De theoretische uitgangspunten worden toegelicht, evenals relevante resultaten uit het pilotonderzoek. Daarna wordt de methodiek doorgelopen aan de hand van praktijkvoorbeelden en vaardigheidstrainingen. De werkmap met handleiding wordt tijdens de training uitgereikt.

Docenten:

  • Iris van Asch, wetenschappelijk medewerker programma Ouderen, Trimbos Instituut. Iris is verantwoordelijk voor aanpassingen van de methodiek en het onderzoek naar de  de methodiek.
  • Ingrid van de Ven, gz-psycholoog Zorgpartners Midden Nederland. Ingrid heeft meegewerkt aan de pilot en diverse cliëntparen begeleid aan de hand van de methodiek.

Let op: de scholing vindt plaats in Utrecht bij het Trimbos 

 

Informatie
Type evenement: 
Cursus
Kosten: 
Niet leden: € 260,- PgD leden (50% korting): € 130,- (incl. cursus materiaal)
Locatie: 
Trimbos
Da Costakade 45
3521 VS Utrecht
Datum evenement: 
vrijdag, 29 september, 2017 - 09:30 tot 17:00
Start inschrijfperiode: 
woensdag, 26 april, 2017
Einde inschrijfperiode: 
donderdag, 21 september, 2017
Totale capaciteit: 
14
Beschikbare plaatsen: 
9

Registreer voor Samen verder na de diagnose dementie: methodiek

De inschrijfperiode is gesloten op 21 sep 2017