Kennisnetwerk

Aansluiting bij de PgD betekent dat de psycholoog op elk van de andere deelnemers een beroep kan doen. Zo kunnen zij gebruik maken van de gevarieerde praktijkkennis van ongeveer 500 psychologen en 49 zorgorganisaties.

Intervisie wordt door de PgD digitaal mogelijk gemaakt via de website (Leden forum en Wie is wie). Daarnaast ontmoeten psychologen elkaar tijdens de bijeenkomsten die de PgD organiseert. PgD psychologen leren elkaar hierdoor kennen en weten bij wie zij met vragen terecht kunnen. Dit gebeurt op eigen initiatief of via de PgD directie.

Daarnaast kan de psycholoog via de PgD deelnemen aan een regionale intervisiegroep. De intervisiegroep is bedoeld voor collegiale uitwisseling van ervaringen, bespreken van casuïstiek en van problemen die zich in de praktijk van het werken in een zorgorganisatie kunnen voordoen.