Scholing en supervisie

De PgD organiseert diverse activiteiten voor praktijkgerichte kennisoverdracht en scholing. De bijeenkomsten vinden plaats in De Stichtse Hof te Laren of De Zandzee te Bussum

Studiemidda​gen

Alle psychologen die zijn aangesloten zijn welkom op de studiemiddagen van de PgD. In goed voorbereide referaten komen actuele thema’s op het gebied van ouderenzorg aan bod. Tevens is er gelegenheid voor het uitwisselen van kennis en ervaring. Ieder kwartaal vindt er een studiemiddag plaats.

Scho​ling

Rondom specifieke thema’s zoals profilering en supervisie worden workshops georganiseerd. De psycholoog met veel ervaring kan een masterclass volgen. Beide werkvormen zijn praktijkgericht en kleinschalig.

“Ik ben voor mijn gevoel twee punten vooruit gegaan en heb nu al zin om ermee aan de slag te gaan"

Deelnemer workshop Profilering, 2012.

Jaarlijks vinden er ook cursussen plaats, waaraan ook niet-PgD psychologen deelnemen. Voorbeelden zijn:

  • Toepassing en Interpretatie van de H.A.P. Docent is Toine Thissen.
  • Begeleiden van Verzorgende Teams in de ouderenzorg. Docenten zijn Maritza Allewijn, Leny Haaring, Frederik Jan Bruijel, Jannet van Klaveren, Jaap Zwartenkot, Willemijn van der Vleuten, Inge Siebe en Moniek Beirnaert.
  • Probleemgedrag deel 1 en 2: Docenten zijn Marije Veenstra, Lindy Hartman en Elles Zwart 
  • Familiesystemen van ouderen: Docenten zijn Maritza Allewijn, Janine Donselaar, Silvia Trautner en Gerrie Oosterhagen

"Als ik een spaarpot had meegenomen, zat deze nu al vol met alle kwartjes die gevallen zijn."

Deelnemer cursus Begeleiden van Verzorgende Teams, voorjaar 2014.

Leertraject beginnende Masterpsychologen

Het werk als psycholoog in en rondom een zorginstelling voor ouderen is boeiend en nuttig. Maar het is ook heel complex. En de basis-kwalificatie is, net als voor alle psychologen in de gezondheidszorg, gz-psycholoog. In de gz-opleiding verwerf je de competenties en kennis die nodig zijn om verantwoord te kunnen werken met cliënten, met uiteenlopende aandoeningen en klachten. Helaas is het aantal gz-opleidingsplaatsen in de ouderenzorg ontoereikend en zijn master-psychologen vaak nog een tijd aan het werk zijn zonder deze basis-kwalificatie. PgD en Gerion bieden een passend leertraject voor masterpsychologen die lid zijn van de PgD. Gerion is een afdeling van de VU die bij- en nascholing biedt, onder meer voor psychologen in de ouderenzorg. Meer informatie over dit leertraject is te vinden in de bijlage.

Super​visie

De PgD bemiddelt bij supervisie. Ervaren collega’s kunnen via de PgD supervisie geven. PgD psychologen die supervisie nodig hebben, vinden via de PgD een goede supervisor die past bij de specifieke supervisievraag. Ook bewaakt de PgD de kwaliteit van deze supervisie. Iedere aangesloten organisatie heeft jaarlijks recht op een aantal uren gratis supervisie. Psychologen in opleiding voor GZ-psycholoog (PIOG) kunnen via de PgD supervisie krijgen door een of meer psychologen die BIG geregistreerd zijn als GZ-psycholoog. Via de bijlage overzicht PgD supervisoren en de Wie is wie is zichtbaar welke psychologen beschikbaar zijn als supervisor (rol). Mail uw gerichte supervisie vraag aan ons en wij gaan voor u op zoek naar een passende supervisor.