Service

Zorgorganisaties die bij de PgD zijn aangesloten, kunnen gebruik maken van diverse faciliteiten. We bieden onder meer ondersteuning bij onderzoek en bij vraag en aanbod. Service activiteiten hebben tot doel ons scholingsprogramma en -materiaal te verbeteren en/of uit te breiden.

De PgD is regelmatig betrokken bij toegepast wetenschappelijk onderzoek en het publiceren hierover. Onderzoeksrapporten, publicaties en normgegevens, die nog actueel en relevant zijn, zijn bij de PgD via een kennisbank verkrijgbaar.

De PgD kan desgewenst toegepast wetenschappelijk onderzoek waar een PgD psycholoog bij betrokken is, ondersteunen. Ook kunnen we psychologen die onderzoek doen op eenzelfde terrein met elkaar in contact brengen. De PgD heeft contacten met diverse onderzoeks- en onderwijsinstituten op het gebied van ouderenpsychologie en werkt hier waar mogelijk mee samen. Zorgorganisaties kunnen bij de directie aankloppen voor onderzoek, onderwijs en advies op het gebied van de ouderenpsychologie. De PgD directie zal dan nagaan hoe en op welke wijze een positieve bijdrage geleverd kan worden.

Via de PgD hebben zorgorganisaties toegang tot het adressenbestand van bij de PgD aangesloten psychologen voor snelle onderlinge informatie-uitwisseling. Vragen over actuele kwesties kunnen zij via de PgD of rechtstreeks voorleggen aan de aangesloten PgD psychologen.

Sinds 2016 kan er gebruik gemaakt worden van de kennismakelaar. Aangesloten zorgorganisaties kunnen bij Marieke Sikkes terecht voor (wetenschappelijke) achtergrondinformatie over uiteenlopende onderwerpen uit de dagelijkse praktijk. Meer informatie is te vinden in de folder die hiernaast als bijlage staat.