woensdag, 8 december 2021

Wat een verrassing voor Henk Geertsema en voor de deelnemers aan het tweede seminar als onderdeel van het Drieluik ‘Probleemgedrag bij dementie, van lijden naar leiderschap!’ Práchtige en zéér verdiende erkenning voor het vele werk dat Henk heeft gedaan (en nog steeds doet) voor de beroepsvorming en beroepsethiek van psychologen. Zowel in Nederland, als binnen het EFPA (European Federation of Psychologists'​ Associations) waar Henk namens het NIP al geruime tijd deelneemt aan de Board of Ethics, is hij van grote betekenis voor het vak. Daarnaast zet Henk zich in voor de ouderenpsychologie o.a. als bestuurder van Stichting PgD Psychologische expertise voor de ouderenzorg. We zijn ontzettend blij dat Henk ook met regelmaat beschikbaar is als docent en supervisor, waarmee hij zijn kennis zoveel mogelijk met onze aangesloten leden deelt!

De koninklijke onderscheiding werd vrijdag 3 december door Gilbert Isabella, burgemeester van Houten, uitgereikt aan Henk tijdens het deel 2 van het gezamenlijk Drieluik van de PgD Psychologische expertise voor de ouderenzorg, CCE centrum voor consultatie en expertise en de Sectie Ouderenpsychologie NIP.

Namens Team PgD en alle aangesloten leden: van harte proficiat Henk!

developed by