Kennisnetwerk

Intercollegiale uitwisseling van kennis en ervaring

Aansluiting bij de PgD betekent dat de psycholoog op elk van de andere deelnemers een beroep kan doen. Zo kunnen zij gebruik maken van de gevarieerde praktijkkennis van ongeveer 300...

Lees meer

Scholing en supervisie

Studiemiddagen, cursusaanbod en supervisie

De PgD organiseert diverse activiteiten voor praktijkgerichte kennisoverdracht en scholing. De bijeenkomsten vinden meestal plaats in De Zandzee te Bussum, soms op een andere locatie. Alle...

Lees meer

Service

Toegepast onderzoek, werving en advies

Zorgorganisaties die bij de PgD zijn aangesloten, kunnen gebruik maken van diverse faciliteiten. We bieden onder meer ondersteuning bij onderzoek en bij vraag en aanbod.

Lees meer

Actueel

12/09 2018

'Kwaliteit van relaties is kwaliteit van leven'

Nieuws, door Maritza Allewijn

Nieuwe PgD cursus Familiesystemen

Lees meer
05/09 2018

Save the date: 8 november 2018

Nieuws, door Maritza Allewijn

Dit najaar organiseren de NIP-Sectie Ouderenpsychologie en PgD weer een gezamenlijk symposium en wel op donderdagmiddag 8 november in Utrecht.

Lees meer
29/08 2018

Behandeling van stemmingsklachten

Nieuws, door Maritza Allewijn

Het programma ‘Dementiezorg voor elkaar’ heeft ten doel de kwaliteit van leven van thuiswonende mensen met dementie te verbeteren door de zorg en ondersteuning nog meer dan nu af te stemmen op hun persoonlijke leefwereld, over de grenzen van wonen, zorg en welzijn heen.

Lees meer
29/08 2018

NIP behartigt belangen psychologen

Nieuws, door Maritza Allewijn

De gezondheidszorg is de laatste jaren sterk in beweging. Maatschappij en politiek oefenen veel invloed uit op de (kwaliteits)ontwikkeling van de zorg en dat is natuurlijk ook terecht.

Lees meer
08/08 2018

Ouderenpsycholoog als expert op Dementie.nl

Nieuws, door Irène van Kessel

Alzheimer Nederland biedt op de site Dementie.nl advies voor met name mantelzorgers van mensen met dementie https://dementie.nl/hulp-en-advies/experts. Aan het panel van experts is Maritza Allewijn sinds kort toegevoegd als psycholoog.

Lees meer

Aangesloten organisaties bij de PgD zijn o.a.