Kennisnetwerk

Intercollegiale uitwisseling van kennis en ervaring

Aansluiting bij de PgD betekent dat de psycholoog op elk van de andere deelnemers een beroep kan doen. Zo kunnen zij gebruik maken van de gevarieerde praktijkkennis van ongeveer 300...

Lees meer

Scholing en supervisie

Studiemiddagen, cursusaanbod en supervisie

De PgD organiseert diverse activiteiten voor praktijkgerichte kennisoverdracht en scholing. De bijeenkomsten vinden plaats in De Zandze te Bussum of De Stichtse Hof te Laren. Alle psychologen die...

Lees meer

Service

Toegepast onderzoek, werving en advies

Zorgorganisaties die bij de PgD zijn aangesloten, kunnen gebruik maken van diverse faciliteiten. We bieden onder meer ondersteuning bij onderzoek en bij vraag en aanbod.

Lees meer

Actueel

29/11 2017

2018: weer 12 uur gratis supervisie

Nieuws, door Irène van Kessel

Elk jaar stelt de PgD als onderdeel van de aansluiting 9 uur gratis supervisie ter beschikking aan alle aangesloten vakgroepen. Deze uren moeten gebruikt worden in het betreffende kalenderjaar. In de afgelopen jaren zijn niet alle supervisie-uren benut.

Lees meer
22/11 2017

Warme zorg en leven in vrijheid

Nieuws, door Maritza Allewijn

Op 17 november jl. overleed Hans Houweling, gedreven visionair in de ouderenzorg en echtgenoot van PgD-docent en supervisor Leny Haaring. Hans was Specialist Ouderengeneeskunde of, zoals hij het zelf liever zei: dokter.

Lees meer
22/11 2017

Symposium Meer grip op gedrag

Nieuws, door Maritza Allewijn

Marije Veenstra, Gz-psycholoog bij Woonzorg Flevoland organiseerde samen met enkele collega's op maandag 20 november jl. het symposium 'Meer grip op gedrag'. Het was een follow-up op het 'Jaar van onbegrepen gedrag' in 2015, waar Marije al eerder mee in het nieuws kwam.

Lees meer
22/11 2017

Onderzoek tekort Gz-psychologen

Nieuws, door Maritza Allewijn

Het NIP ontvangt veel signalen dat er momenteel een tekort is aan Gz-psychologen, vooral ook in de ouderenzorg. Het is van groot belang dat deze tekorten met cijfers onderbouwd worden.

Lees meer
10/11 2017

Profielopleiding Ouderenpsycholoog

Nieuws, door Irène van Kessel

De start voor de volgende opleidingsgroep van de Profielopleiding Ouderenpsycholoog staat gepland voor september 2018, zie de flyer in de bijlage.

Lees meer

Aangesloten organisaties bij de PgD zijn o.a.