Waarschuwingsbericht

  • Deze activiteit is vol. U kunt zich inschrijven voor de wachtlijst. De wachtlijst omvat 21 wachtenden...
  • Deze activiteit is vol. U kunt zich inschrijven voor de wachtlijst. De wachtlijst omvat 21 wachtenden...

Begeleiden van Verzorgende Teams najaar 2020

 

Wie als psycholoog verzorgende teams begeleidt, wordt voor een aantal vragen gesteld die in de gangbare studieboeken niet worden beantwoord.
• Wie zijn verzorgenden?
• Wat vinden ze belangrijk in hun werk?
• Welke moeilijkheden komen zij tegen?
• Hoe gaan zij hiermee om?
• Hoe werken teams van verzorgenden, welke kenmerken hebben zij?
• Hoe geef je vorm en inhoud aan de psychologische begeleiding van verzorgende teams?

De cursus is bestemd voor psychologen die in hun werk in de ouderenzorg te maken hebben met teambegeleiding. Omdat gewerkt wordt aan de hand van persoonlijke leerdoelen, is de cursus niet alleen bedoeld voor psychologen die al langere tijd in de ouderenzorg werken, maar ook voor hen die minder vertrouwd zijn met de ouderenzorg. Er wordt gewerkt in vaste subgroepen van zeven personen, met ieder een vaste docent.

Het doel van de cursus is: de begeleiding van verzorgende teams op een methodische wijze leren aanpakken. De overgedragen kennis wordt getoetst aan de hand van een praktijkopdracht, waardoor ook feedback over en inzicht in de eigen werkwijze verkregen wordt.

Globaal programma

Eerste dag: Vrijdag 25 september 2020

Theorie: Verzorgen: een vak apart. Over het vak verzorgen: motivatie van verzorgenden; de betekenis van langdurige zorgrelaties met (kwetsbare) ouderen; de manier waarop verzorgenden met emotionele belasting omgaan; de steun die verzorgenden nodig hebben en (al of niet) krijgen binnen hun organisatie.

Workshop: Formuleren van kernkwaliteiten en persoonlijke leerdoelen.

Tweede dag: Vrijdag 9 oktober 2020

Theorie: Groepsprocessen. Taken en kenmerken van groepen; impliciete en expliciete normen binnen teams; de rol van de psycholoog; groepsprocessen in organisaties.

Workshop: Vragen stellen: verbinding maken; gevoelsreflecties.

Workshop: Teambegeleiding: socratische gespreksvoering; circulaire vragen stellen; groepsprocessen herkennen en hanteren.

Derde dag: Vrijdag 30 oktober 2020

Theorie: Methodisch werken met teams: de therapeutische paradox; weerstand herkennen en hanteren; gebruik van oplossingsgerichte technieken en cognitieve technieken.

Workshop: Omgaan met weerstand: weerstand herkennen en hanteren; weerstand voorkomen.

Vierde dag: Vrijdag 13 november 2020

Presentatie praktijkopdrachten: terugkoppeling naar leerdoelen en kernkwaliteiten.

 

Docenten: Willemijn van der Vleuten, Inge Siebe en Jaap Zwartenkot.

 

Studielast:

Contacturen:      32 uur

Zelfstudie:           8 uur

Praktijkopdracht: 8 uur

 

N.B. We blijven de landelijke richtlijnen en de ontwikkelingen in het land volgen. We hebben er vertrouwen in dat de cursus op genoemde locatie gehouden kan worden. Mocht de situatie veranderen dan zal er uiteraard contact worden opgenomen met ingeschreven deelnemers.
 

Informatie
Type evenement: 
Cursus
Kosten: 
Niet PgD leden: € 1050,- PgD leden (50% korting): € 525,- (incl. lunch & cursus materiaal)
Locatie: 
De Zandzee (Vivium Zorggroep)
Iepenlaan 354
1406 RG Bussum
Datum evenement: 
vrijdag, 25 september, 2020 - 09:30 tot vrijdag, 13 november, 2020 - 17:00
Start inschrijfperiode: 
woensdag, 30 oktober, 2019
Einde inschrijfperiode: 
vrijdag, 28 augustus, 2020
Totale capaciteit: 
21
Beschikbare plaatsen: 
-21

Registreer voor Begeleiden van Verzorgende Teams najaar 2020

Graag invullen indien niet bekend bij PgD.