Supervisie is een belangrijk onderdeel van de kennisoverdracht en deskundigheidsbevordering van psychologen in de ouderenzorg. Om het nemen van supervisie te bevorderen bemiddelt de PgD bij supervisie. De PgD brengt supervisoren en supervisanten met elkaar in contact op grond van regio en expertise. Log in en bekijk via de 'Supervisor databank' welke collega's beschikbaar zijn als supervisor. 

Ook is het mogelijk een gerichte supervisie vraag aan ons te mailen. Wij gaan dan op zoek naar een passende supervisor. De supervisie wordt gegeven door ervaren PgD-leden, over het algemeen met een Gz-registratie. Supervisie kan individueel of in groepen worden gegeven. Zowel masterpsychologen als PIOGs en Gz-psychologen kunnen supervisie krijgen.

Iedere aangesloten organisatie heeft jaarlijks recht op minimaal 9 uur gratis supervisie. Met een account is via het dashboard zichtbaar hoeveel uur er nog beschikbaar is. Ook is het mogelijk naast de gratis uren tegen betaling extra uren af te nemen. Het is niet mogelijk om uren mee te nemen naar een volgend jaar.

Waar mogelijk bevordert de PgD de kwaliteit van de supervisie. Jaarlijks organiseren we een workshop voor de supervisoren waar we mee samenwerken. We werken met een gezamenlijk vastgestelde richtlijn voor het geven van supervisie. Ook sturen we jaarlijks een evaluatieformulier naar de supervisanten (link naar formulier 2024). Daarnaast kunnen supervisoren dilemma’s in de supervisie voorleggen aan collega’s.   

In de bijlage vind je meer informatie over de verschillende vormen van supervisie. Hieronder een tabel uit dit document. 

Onder kennis is ook een inhoudelijk dossier beschikbaar specifiek voor het geven van supervisie bedoeld voor supervisoren.

developed by