Begeleiden van Verzorgende Teams voorjaar 2020

Wie als psycholoog verzorgende teams begeleidt, wordt voor een aantal vragen gesteld die in de gangbare studieboeken niet worden beantwoord.
• Wie zijn verzorgenden?
• Wat vinden ze belangrijk in hun werk?
• Welke moeilijkheden komen zij tegen?
• Hoe gaan zij hiermee om?
• Hoe werken teams van verzorgenden, welke kenmerken hebben zij?
• Hoe geef je vorm en inhoud aan de psychologische begeleiding van verzorgende teams?

De cursus is bestemd voor psychologen die in hun werk in de ouderenzorg te maken hebben met teambegeleiding. Omdat gewerkt wordt aan de hand van persoonlijke leerdoelen, is de cursus niet alleen bedoeld voor psychologen die al langere tijd in de ouderenzorg werken, maar ook voor hen die minder vertrouwd zijn met de ouderenzorg. Er wordt gewerkt in vaste subgroepen van zeven personen, met ieder een vaste docent.

Het doel van de cursus is: de begeleiding van verzorgende teams op een methodische wijze leren aanpakken. De overgedragen kennis wordt getoetst aan de hand van een praktijkopdracht, waardoor ook feedback over en inzicht in de eigen werkwijze verkregen wordt.

Globaal programma

Eerste dag: woensdag 11 maart 2020

Theorie: Verzorgen: een vak apart. Over het vak verzorgen: motivatie van verzorgenden; de betekenis van langdurige zorgrelaties met (kwetsbare) ouderen; de manier waarop verzorgenden met emotionele belasting omgaan; de steun die verzorgenden nodig hebben en (al of niet) krijgen binnen hun organisatie.

Workshop: Formuleren van kernkwaliteiten en persoonlijke leerdoelen.

Tweede dag: woensdag 1 april 2020

Theorie: Groepsprocessen. Taken en kenmerken van groepen; impliciete en expliciete normen binnen teams; de rol van de psycholoog; groepsprocessen in organisaties.

Workshop: Vragen stellen: verbinding maken; gevoelsreflecties.

Workshop: Teambegeleiding: socratische gespreksvoering; circulaire vragen stellen; groepsprocessen herkennen en hanteren.

Derde dag: woensdag 22 april 2020

Theorie: Methodisch werken met teams: de therapeutische paradox; weerstand herkennen en hanteren; gebruik van oplossingsgerichte technieken en cognitieve technieken.

Workshop: Omgaan met weerstand: weerstand herkennen en hanteren; weerstand voorkomen.

Vierde dag: woensdag 27 mei 2020

Presentatie praktijkopdrachten: terugkoppeling naar leerdoelen en kernkwaliteiten.

 

Docenten: Jannet van Klaveren, Willemijn van der Vleuten, Jaap Zwartenkot en Maritza Allewijn

 

Studielast:

Contacturen:      32 uur

Zelfstudie:           8 uur

Praktijkopdracht: 8 uur

 

Informatie
Type evenement: 
Cursus
Kosten: 
Niet PgD leden: € 1050,- PgD leden (50% korting): € 525,- (incl. lunch & cursus materiaal)
Locatie: 
Vivium Zorggroep, De Zandzee
Iepenlaan 354
1406 RG Bussum
Datum evenement: 
woensdag, 11 maart, 2020 - 09:30 tot woensdag, 27 mei, 2020 - 17:00
Start inschrijfperiode: 
dinsdag, 9 juli, 2019
Einde inschrijfperiode: 
dinsdag, 11 februari, 2020
Totale capaciteit: 
21
Beschikbare plaatsen: 
0

Registreer voor Begeleiden van Verzorgende Teams voorjaar 2020

De inschrijfperiode is gesloten op 11 feb 2020