De Gz-Psycholoog als Wzd-functionaris

Workshop in vervolg op het Symposium Zorg zonder Dwang; georganiseerd door GERION en PgD.

Op 1 januari 2020 begint het overgangsjaar naar de nieuwe Wet Zorg en Dwang (Wzd). De wet regelt onvrijwillige zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en voor mensen met een psychogeriatrische aandoening. Uitgangspunt van de wet is: Nee, tenzij. Geen onvrijwillige zorg, tenzij er ernstig nadeel dreigt en er echt geen andere mogelijkheden gevonden kunnen worden. De wet ondersteunt het minimaliseren van de onvrijwillige zorg.

Zorgorganisaties dienen taken en rollen toe te bedelen en een van de rollen is de Wzd-functionaris. De Wzd bepaalt dat een ter zake kundige gezondheidszorgpsycholoog als Wzd-functionaris kan worden aangewezen. De Wzd-functionaris ziet toe op de inzet van de minst ingrijpende vorm van onvrijwillige zorg en op de mogelijke afbouw hiervan. De Wzd-functionaris beoordeelt onder meer zorgplannen waarin onvrijwillige zorg is opgenomen en ziet erop toe dat het algemene beleid ertoe bijdraagt dat er zo min mogelijk onvrijwillige zorg geleverd wordt. In een zorgorganisatie waarin de Wzd-functionaris ook als behandelaar werkzaam is, zullen meerdere Wzd-functionarissen werkzaam zijn omdat de toetsing moet gebeuren door een ander dan de eigen behandelaar. Veelal worden er dus meerdere artsen en gedragswetenschappers als Wzd-functionaris aangewezen. Vervolgens kan per cliënt worden beoordeeld of een arts of een gedragswetenschapper het voortouw neemt als Wzd-functionaris. Daar waar medische zaken spelen zal de ‘Wzd-f-psy’ de ‘Wzd-f-arts’ moeten consulteren en wie weet zal dit uiteindelijk ook andersom gebruikelijk worden als het om gedragskundige zaken gaat.

De handreiking voor de functieomschrijving ligt nog ter goedkeuring bij VWS, maar in steeds meer zorginstellingen zijn psychologen zich aan het warmlopen voor de functie van Wzd-functionaris. In deze workshop kunnen zij zich gezamenlijk verder voorbereiden op deze taak. Aan de orde komen onder meer: invulling van de rol van Wzd-functionaris vanuit psychologisch perspectief, belang van goede communicatie en voorlichting, beoordelen van zorgplannen en verdieping van het begrip verzet, wetskennis en overleg met het management ten aanzien van noodzakelijke randvoorwaarden. En verder inventariseren we welke scholing en ondersteuning er nodig is voor de rol van Wzd-f-psy. 

Inloop vanaf 13.30 uur.

Docenten:

Frederik Jan Bruijel, gz-psycholoog Zorgspectrum en lid Taskforce Wzd NIP

Henk Geertsema, gz-psycholoog en hoofd nascholing bij GERION/VUmc.

 

 

 

Informatie
Type evenement: 
Workshop
Kosten: 
PgD-leden: geen. Niet-leden: € 50,-
Locatie: 
De Zandzee
Iepenlaan 354
1406 RG Bussum
Datum evenement: 
woensdag, 4 december, 2019 - 14:00 tot 17:00
Start inschrijfperiode: 
woensdag, 23 oktober, 2019
Einde inschrijfperiode: 
woensdag, 4 december, 2019
Totale capaciteit: 
40
Beschikbare plaatsen: 
9

Registreer voor De Gz-Psycholoog als Wzd-functionaris

De inschrijfperiode is gesloten op 04 dec 2019