Doen bij depressie

Depressie is een veelvoorkomend probleem in verpleeghuizen. De gevolgen ervan zijn ernstig. Daarom is het van belang depressieve symptomen tijdig te herkennen en zo nodig adequaat te behandelen. Doen bij Depressie is een multidisciplinair zorgprogramma voor zowel cognitief competente - als cognitief beperkte cliënten. Betrokken disciplines zijn: verzorging, psycholoog, arts en activiteitenbegeleider. Het programma bestaat uit verschillende fasen, te weten: Herkennen signalen, screenen, diagnosticeren en behandelen. Binnen de fase Behandelen is er ook nog een modulaire opbouw. Module 1, basisinterventies, wordt naast module 1 ingezet als sprake is van relevante depressie symptomen. Module 2, psychotherapie, wordt ingezet als er een depressiediagnose is gesteld (beperkte depressie, depressieve stoornis, depressie bij dementie). Module 3, het overwegen van medicatie door de arts, is aan de orde bij een depressieve stoornis en wanneer eerdere behandelvormen onvoldoende effect hadden. Het zorgprogramma is erkend door de deelcommissie ouderenzorg op 7 november 2014. Oordeel: effectief - goede aanwijzingen.

De PgD organiseert in samenwerking met het UKON een korte cursus, die bestaat uit een lesprogramma van 3 dagdelen en is gericht op (gz-)psychologen die met het zorgprogramma (gaan) werken. Aan de orde komen: Theorie en uitvoering van het multidisciplinaire zorgprogramma Doen bij Depressie, de psychotherapeutische interventie Dierbare herinneringen en Mediatieve therapie.

Op beide dagen zal een lunch verzorgd worden.

Docenten zijn Debby Gerritsen (ouderenpsycholoog en Universitair Hoofddocent aan het Radboudumc in Nijmegen) en Riët Daniël (GZ-psycholoog en seksuoloog bij de Archipel Zorggroep)

Programma

Dag 1 vrijdag 18 oktober van 9.30 - 17.00 uur: multidisciplinair zorgprogramma Doen bij Depressie & Dierbare herinneringen

Dag 2 vrijdag 22 november van 9.30 tot 13.00 uur: terugkoppeling Dierbare herinneringen en Mediatieve therapie.

Studielast

Contacturen:      11 uur

Zelfstudie:           4 uur

Praktijkopdracht: 2 uur

 

 

Informatie
Type evenement: 
Cursus
Kosten: 
Niet PgD leden: € 398,- PgD leden (50% korting): € 199,- (incl. cursus materiaal)
Locatie: 
Vivium, De Zandzee
Iepenlaan 356
1406 RG Bussum
Datum evenement: 
vrijdag, 18 oktober, 2019 - 09:30 tot vrijdag, 22 november, 2019 - 13:00
Start inschrijfperiode: 
maandag, 13 augustus, 2018
Einde inschrijfperiode: 
vrijdag, 11 oktober, 2019
Totale capaciteit: 
16
Beschikbare plaatsen: 
0

Registreer voor Doen bij depressie

De inschrijfperiode is gesloten op 11 okt 2019