Doen bij depressie

Cursus 'on demand'

Depressie is een veelvoorkomend probleem in verpleeghuizen. De gevolgen ervan zijn ernstig. Daarom is het van belang depressieve symptomen tijdig te herkennen en zo nodig adequaat te behandelen. Doen bij Depressie is een multidisciplinair zorgprogramma voor zowel cognitief competente - als cognitief beperkte cliënten. Betrokken disciplines zijn: verzorging, psycholoog, arts en activiteitenbegeleider. Het programma bestaat uit verschillende fasen, te weten: Herkennen signalen, screenen, diagnosticeren, behandelen en evalueren. Binnen de fase Behandelen is er een modulaire opbouw. Module 1, basisinterventies, wordt ingezet als sprake is van relevante depressie symptomen. Module 2, psychotherapie, wordt ingezet als er een depressiediagnose is gesteld (beperkte depressie, depressieve stoornis, depressie bij dementie). Module 3, het overwegen van medicatie door de arts, is aan de orde bij een depressieve stoornis en wanneer eerdere behandelvormen onvoldoende effect hadden. Vanwege de geconstateerde effecten van het programma op apathie, is in de nieuwe versie van Doen bij Depressie specifiek aandacht voor apathie. Het zorgprogramma is erkend door de deelcommissie ouderenzorg op 7 november 2014. Oordeel: effectief - goede aanwijzingen.

De PgD organiseert in samenwerking met het UKON een korte cursus, die bestaat uit een lesprogramma van 3 dagdelen en is gericht op (gz-)psychologen die met het zorgprogramma (gaan) werken. Aan de orde komen: Theorie en uitvoering van het multidisciplinaire zorgprogramma Doen bij Depressie met daarin ook aandacht voor apathie, de psychotherapeutische interventie Dierbare Herinneringen en implementatie van een multidisciplinair zorgprogramma.

Op beide dagen zal een lunch verzorgd worden.

Docenten zijn: Debby Gerritsen (ouderenpsycholoog en Hoogleraar aan het Radboudumc in Nijmegen) en Riët Daniël (GZ-psycholoog en seksuoloog bij de Archipel Zorggroep)

Programma

Dag 1 van 9.30 - 17.00 uur: multidisciplinair zorgprogramma Doen bij Depressie & Dierbare herinneringen

Dag 2 van 9.30 tot 13.00 uur: terugkoppeling Dierbare herinneringen en implementatie.

Studielast

Contacturen:      11 uur

Zelfstudie:           4 uur

Praktijkopdracht: 2 uur

 

Zodra we 12 geïnteresseerden hebben, prikken we een datum met de docenten. De locatie wordt daarna bekend gemaakt.

 

 

Informatie
Type evenement: 
Cursus
Kosten: 
Niet PgD leden: € 398,- PgD leden (50% korting): € 199,- (incl. cursus materiaal)
Locatie: 
n.t.b.

Start inschrijfperiode: 
woensdag, 16 oktober, 2019
Einde inschrijfperiode: 
zaterdag, 31 oktober, 2020
Totale capaciteit: 
16
Beschikbare plaatsen: 
3

Registreer voor Doen bij depressie

Graag invullen indien niet bekend bij PgD.