Familiesystemen van ouderen

Systemisch werken in en rond de zorginstelling.

Cursus voor masterpsychologen met minimaal 3 jaar werkervaring en gz-psychologen

In de ouderenzorg werk je als psycholoog niet alleen met de cliënt, maar altijd ook met het cliëntsysteem. De eigen dierbaren, familie en vrienden, zijn immers de belangrijkste personen in het leven van ouderen. Mensen uit het netwerk kennen de oudere en kunnen informatie geven over voorkeuren en drijfveren en zijn in staat om het welbevinden positief te beïnvloeden. Familie en vrienden hebben soms ook zelf hierbij (psychologische) hulp nodig. Voor het welbevinden van ouderen en hun dierbaren is het van groot belang dat ouderenpsychologen in en rond de zorginstelling bekwaam zijn in het werken met (familie)systemen. In de cursus leren de cursisten werken met belangrijke concepten uit de systeemtherapie en in het bijzonder van de contextuele therapie. We gaan in op psychologische begeleiding van familiesystemen, de theoretische achtergrond hierbij en gespreksvaardigheden, waarbij het begrip ‘veelzijdige partijdigheid’ centraal staat. Daarnaast staan we in de cursus stil bij werkwijzen in de instelling en hun invloed daarvan op de systemen van cliënten/bewoners. De cursus bestaat uit 5 lesdagen.

Leerdoelen:

Na de cursus:

  1. Kent de cursist enkele belangrijke theoretische concepten uit de systeemtherapie en in het bijzonder de contextuele therapie.
  2. Heeft de cursist inzicht in de emoties, loyaliteiten, balansfactoren, motieven en belangen van familie- en andere systemen van oudere cliënten en hun invloed op het mentaal welbevinden van de oudere cliënt. De cursist leert de diverse werkelijkheden en perspectieven te herkennen en erkennen.
  3. Begeleidt de cursist oudere cliënten in de context van verleden, de geschiedenis en in de context van de diverse systemen waarin de oudere zich beweegt: familiesystemen, vriendenkring, professionele systemen.
  4. Heeft de cursist geleerd voortdurende te reflecteren op de eigen waarden in relatie tot cliënt(system)en door verkenning van de kernwaarden in het eigen systeem.
  5. Beschikt de cursist over passende gespreksvaardigheden en therapeutisch technieken om familieleden van ouderen cliënten te begeleiden, waarbij het begrip ‘meervoudig partijdig zijn’ centraal staat.
  6. Kan de cursist casuïstiek bespreken en verhelderen aan de hand van theoretische concepten uit de systeemtherapie.
  7. Kan de cursist een positieve invloed uitoefenen op het beleid van de zorginstelling met betrekking tot de samenwerking met familieleden van ouderen cliënten.

Docenten: 

Janine Donselaar (ouderenpsycholoog en systeemtherapeut),

Maritza Allewijn (ouderenpsycholoog, directeur PgD en docent systeembegeleiding in de Profielopleiding Ouderen),

Silvia Trautner (ouderenpsycholoog en enthousiast cursist van de eerste versie van deze cursus),

Gerrie Oosterhagen (ouderenpsycholoog en contextueel therapeut en docent van de studiemiddag ‘Het is ook nooit goed’).

Studiebelasting:

Aanwezigheid: 35 uur

Thuisstudie: 8 uur

Opdrachten: 4 uur

Data:

Dag 1 vrijdag 6 november 2020 09:30 - 16:30 uur

Dag 2 vrijdag 27 november 2020 09:30 - 16:30 uur 

Dag 3 vrijdag 11 december 2020 09:30 - 16:30 uur

Dag 4 vrijdag 15 januari 2021 09:30 - 16:30 uur

Dag 5 vrijdag 5 februari 2021 09:30 - 16:30 uur

N.B. We blijven de landelijke richtlijnen en de ontwikkelingen in het land volgen. We ontvangen je graag veilig en in de Zandzee zijn de richtlijnen daarom wat aangescherpt. Iedereen draagt binnen het gebouw bij verplaatsingen mondmaskers en het advies is om bewegingen zoveel mogelijk te beperken. Daarom het verzoek of je een eigen mondmasker mee wilt nemen die je kan dragen vanaf de ingang tot aan de 5e etage. Ook wordt aanbevolen om de trap te gebruiken in plaats van de lift. Daarnaast het advies om de ruimte zoveel mogelijk te ventileren. Het kan hierdoor fris aanvoelen. Neem dus een extra laagje kleding mee. Tijdens de bijeenkomst zal de catering zoveel mogelijk voor jullie worden verzorgd, zodat de bewegingen zoveel mogelijk beperkt blijven. Vragen hierover of behoefte aan overleg? Mail naar info@pgdexpertise.nl

 

Informatie
Type evenement: 
Cursus
Kosten: 
Niet PgD leden: € 1320,- PgD leden (50% korting): € 660,- (incl. cursus materiaal en lunch)
Locatie: 
Vivium Zorggroep, De Zandzee
Iepenlaan 354
1406 RG Bussum
Datum evenement: 
vrijdag, 6 november, 2020 - 09:30 tot vrijdag, 5 februari, 2021 - 16:30
Start inschrijfperiode: 
vrijdag, 7 februari, 2020
Einde inschrijfperiode: 
vrijdag, 30 oktober, 2020
Totale capaciteit: 
21
Beschikbare plaatsen: 
7

Registreer voor Familiesystemen van ouderen

De inschrijfperiode is gesloten op 30 okt 2020