(Nog) Betere verpleeghuiszorg

Kwaliteit van woonzorg voor mensen met dementie vanuit psychologisch perspectief: Cursus voor psychologen en hun (kwaliteits-)manager

De kwaliteit van de woonzorg voor mensen met dementie is in de afgelopen decennia sterk verbeterd. Toch is leven met dementie en vooral verhuizing naar een instelling voor veel ouderen een schrikbeeld. Vanuit de psychologie is er inmiddels veel kennis ontwikkeld over factoren die van belang zijn voor goed leven met dementie, ook binnen de muren van instellingen. Daarom zijn een goede uitwisseling en dialoog tussen psychologen en (kwaliteits)managers belangrijk om te komen tot nog betere verpleeghuiszorg. Onderwerpen van gesprek zijn vooral: visie op zorg, het creëren van een heilzaam woon- en werkklimaat en borging van aandacht voor de relationele aspecten van de zorg.

In deze cursus reiken we een theoretisch kader aan om vanuit psychologisch standpunt te kijken naar de kwaliteit van zorg. Vanuit dit kader zullen de deelnemers hun eigen organisatie onder de loep nemen en hun waarnemingen en plannen delen met de andere deelnemers, waardoor zowel de psychologen als de managers ook leren van elkaar. De cursus is een uitbreiding van de succesvolle masterclass, die in september 2018 door Trimbos en PgD is georganiseerd.

Er is slechts plaats voor 10 duo’s. Let op!: Het eerste dagdeel is alleen voor de psycholoog.

Doelen van de cursus:

  1. (Kwaliteits)managers en psychologen krijgen inzicht in psychologische factoren die de basis vormen voor kwalitatief hoogwaardige woonzorg voor mensen met dementie.
  2. Psychologen en hun (kwaliteits)manager gaan in dialoog en bouwen zo aan een gemeenschappelijke visie op zorg voor mensen met dementie in hun instelling.
  3. Psychologen en hun (kwaliteits)manager maken een plan van aanpak waarin ze aangeven hoe ze in de komende tijd psychologische inzichten kunnen integreren in de zorg.

Programma:

De cursus omvat 3 dagdelen. Allen van 15.00 uur tot 18.00 uur

1. Staan voor je vak, vrijdagmiddag 17 januari 2020:

Het eerste dagdeel is bedoeld voor de psycholoog met eventueel een collega uit de vakgroep. Tijdens dit dagdeel maken de psychologen expliciet wat de kracht is van hun vakgebied in de instelling en op welke wijze de vakgroep zich profileert. Voorafgaand hieraan ontvangen de deelnemers een voorbereidende opdracht.

2. Psychologisch factoren als basis voor goede zorg: theoretische basis, vrijdagmiddag 14 februari 2020:  

Kennisoverdracht aan de duo's middels drie korte voordrachten:

  • Persoonsgericht zorgen én managen: Lessen uit de Monitor Woonvormen Dementie.
  • Pluk de dag: Het belang van een goede dag en kennismaking met De Reigershoeve.
  • Nooit eindigend werk: Opgaven voor verzorgenden

3. Pitches en plannen, vrijdagmiddag 13 maart 2020:  

Deelnemende managers presenteren hun organisatie en plannen in ongeveer 10 minuten aan de groep en krijgen feedback van aanwezigen en docenten.

Studiebelasting:

Psycholoog:

  • Aanwezigheid: 9 uur
  • Voorbereiding, studie: 4 uur

(Kwaliteits)manager:

  • Aanwezigheid: 6 uur
  • Voorbereidingen, studie: 4 uur

Docenten:

Dr. Bernadette Willemse promoveerde in 2016 op onderzoek naar persoonsgerichte zorg en werkomstandigheden van verzorgenden in de zorg voor mensen met dementie, op basis van gegevens van de Monitor Woonvormen dementie. Zij is expert op het gebied van (implementatie van) persoonsgerichte zorg, de werkomstandigheden en welbevinden van zorgprofessionals in de verpleeghuiszorg, (e-)toepassingen voor ondersteuning van mantelzorgers van mensen met dementie, e-learning modules voor zorgprofessionals en onderzoek naar de organisatie van de dementiezorg thuis. Voormalig programmahoofd Ouderen op het Trimbos Instituut. Inmiddels werkzaam als bestuurder bij de Reigershoeve.

Dr. Dieneke Smit promoveerde begin 2018 op het onderwerp ‘Pluk de dag’ over een zinvolle dag voor bewoners van zorginstellingen. Ze was als wetenschappelijk medewerker van het Trimbos-instituut betrokken bij het onderzoek met de Monitor Woonvormen Dementie. Daarnaast is zij samen met haar vader initiatiefnemer en manager van de Reigershoeve, een woonzorgboerderij voor bewoners met een vorm van dementie die intensieve zorg nodig hebben.

Drs. Maritza Allewijn is Gz-psycholoog bij De Rijnhoven en directeur van de PgD Psychologische expertise voor de ouderenzorg. Ze ontwikkelde samen met anderen de cursus ‘Het begeleiden van verzorgende teams in de ouderenzorg’, die inmiddels al 20 jaar succesvol gegeven wordt bij de PgD. Ze is lid van de toetsingscommissie Interventies Ouderenzorg en betrokken bij de ontwikkeling van diverse interventies voor mensen met dementie en hun naasten, zoals Samen Verder na de Diagnose Dementie.

Marleen Prins, MSc is wetenschappelijk medewerker en promovenda - Programma Ouderen bij het Trimbos-instituut.

Drs. Willemijn van der Vleuten is GZ-psycholoog en praktijkopleider bij Vivium Zorggroep en inmiddels ruim 8 jaar als docent en supervisor betrokken bij de PgD. Haar expertise ligt op het gebied van profilering van de ouderenpsycholoog, het begeleiden van verzorgende teams en kleinschalige pg-zorg.

Drs. Irène van Kessel is adviseur kwaliteit & beleid bij Vivium Zorggroep en adjunct-directeur PgD. Ze heeft inmiddels ruime ervaring in het begeleiden van visieontwikkeling binnen de ouderenzorg en het ondersteunen van professionals bij interne profilering van hun vakmanschap.

 

Let op: Inschrijven alleen mogelijk voor duo's: psycholoog en (kwaliteits)manager. Schrijf in op naam van de psycholoog en vermeld bij het factuuradres de naam van de (kwaliteits)manager.

In de bijlage een flyer die gebruikt kan worden om dit onder de aandacht te brengen van de manager die je graag meeneemt.

 

Informatie
Type evenement: 
Cursus
Kosten: 
PgD-leden en hun (kwaliteits)manager: €250,- per duo; niet PgD-leden en hun (kwaliteits)manager: €500,- per duo
Locatie: 
Trimbos-instituut
Da Costakade 45
3521 VS Utrecht
Datum evenement: 
vrijdag, 17 januari, 2020 - 15:00 tot vrijdag, 13 maart, 2020 - 18:00
Start inschrijfperiode: 
woensdag, 16 oktober, 2019
Einde inschrijfperiode: 
woensdag, 15 januari, 2020
Totale capaciteit: 
10
Beschikbare plaatsen: 
6

Registreer voor (Nog) Betere verpleeghuiszorg

De inschrijfperiode is gesloten op 15 jan 2020