Oplossingsgerichte gespreksvoering

Van klacht- naar krachtgericht werken

Oplossingsgerichte gespreksvoering of oplossingsgerichte therapie (OGT) is een psychotherapeutische werkwijze die zich richt op wat cliënten belangrijk vinden in het leven, hun waarden. Met behulp van OGT wordt blootgelegd wat cliënten doen en denken wat bijdraagt aan deze waarden en hoe cliënten deze waarden verder kunnen versterken in hun dagelijks leven. Deze manier van gespreksvoering en behandeling vraagt om een specifieke mindset van de psycholoog en toepassing van gesprekstechnieken en blijkt succesvol toepasbaar te zijn bij oudere cliënten ook wanneer er sprake is van cognitieve problemen.   

Leerdoelen

Na de cursus kan de cursist:

  1. een oplossingsgerichte mindset aannemen en vanuit deze mindset interacteren met cliënten,
  2. op een juiste wijzen gesprekstechnieken inzetten, gericht op verschillende oplossingsgerichte variabelen (doel, uitzondering, volgend teken van vooruitgang) en
  3. het protocol van het eerste – en vervolg gesprek in de verschillende stappen zelf gaan toepassen in de praktijk.

De cursus omvat 6 dagdelen en is bestemd voor (master)psychologen met enkele jaren ervaring in de ouderenzorg.

Programma

Dag 1: dinsdag 11 mei 2021; 09:30 – 16:30 uur.

Theoretische inleiding in OGT; De oplossingsgerichte mindset en inleiding in het eerste gesprek.

Dag 2: dinsdag 25 mei 2021; 09:30 – 16:30 uur.

Vervolg eerste gesprek: modellen en oefenen. Toepassing bij clienten met cognitieve stoornissen.

Dag 3: dinsdag 8 juni 2021; 09:30 – 16:30 uur.

Feedback praktijkopdrachten (verbatim). Vervolggesprekken en afronding van de behandeling.

Docent

Docent van deze nieuwe PgD-cursus is Marion Klaver, gz-psycholoog en cognitief gedragstherapeut. Ze is werkzaam bij Careyn, locatie Maria Oord, auteur van diverse publicaties over onder meer OGT en teambegeleiding en docent bij de RINO Noord Holland en GERION.

Studiebelasting

Aanwezigheid: 18  uur

Voorbereiding, studie: 5 uur

Totaal: 23 uur

Literatuur

Klaver, M. (2016). Oplossingsgerichte therapie. In: P. Smits, R. Ponds, N. Fahrenhorst, M. Klaver & R. Verbeek. Handboek Neuropsychotherapie (pp. 171-188). Amsterdam: Boom.

Klaver, M. (2017) Oplossingsgerichte therapie. In: M. Vink, Y. Kuin, G. Westerhof, S. Lamers & A. Pot. Handboek ouderenpsychologie. Utrecht: de Tijdstroom

Bannink, F. P. (2019) Oplossingsgerichte vragen. Handboek oplossingsgerichte gespreksvoering. Amsterdam: Pearson. Hfst 1 t/m 6 en 12.

Let op: de PgD kan geen kopieen van dit laatste handboek aanleveren. Dit betekent dat deelnemers het boek van Frederike Bannink moeten aanschaffen of lenen. De oude editie van dit boek voldoet ook.

 

Informatie
Type evenement: 
Cursus
Kosten: 
Niet PgD leden: € 790,- PgD leden (50% korting): € 395,- (prijzen zijn incl. lunch & cursus materiaal)
Locatie: 
n.t.b.

Datum evenement: 
dinsdag, 11 mei, 2021 - 09:30 tot dinsdag, 8 juni, 2021 - 17:00
Start inschrijfperiode: 
woensdag, 22 april, 2020
Einde inschrijfperiode: 
vrijdag, 30 april, 2021
Totale capaciteit: 
15
Beschikbare plaatsen: 
12

Registreer voor Oplossingsgerichte gespreksvoering

Graag invullen indien niet bekend bij PgD.