Psychologisch handelen bij complex en hardnekkig probleemgedrag

De psycholoog in regie om vanuit visie, samenwerking en methodiek hardnekkige gedragsproblematiek aan te pakken.

 

Bestemd voor:

  • psychologen in die de cursus psyschologisch handelen bij probleemgedrag (voorheen Begrepen gedrag 1) hebben gevolgd
  • ervaren (gz-)psychologen die hun effectiviteit in willen vergroten

Let op: Deze cursus heette eerst: Begrepen gedrag 2. Het programma is ongewijzigd.

Psychologen in de ouderenzorg hebben geleerd methodisch te werken aan probleemgedrag in en rond de instelling. Ondanks een methodische werkwijze kan probleemgedrag hardnekkig zijn. In het krachtenveld van de multidisciplinaire zorg is het niet altijd gemakkelijk om staande te blijven en een consistente werkwijze te anteren.

Deze cursus zoemt in op de context waarin probleemgedrag ontstaat en in stand gehouden wordt en wat jij als psycholoog kan doen om de situatie te verbeteren. De focus ligt hierbij op het implementeren van een gemeenschappelijke visie en werkwijze, het nemen van regie en persoonlijke effectiviteit en het kunnen opsporen en omzetten van belemmerende cognities bij alle betrokkenen om zo tot daadwerkelijke veranderingen te komen in het voorkomen, signaleren en behandelen van probleemgedrag.

De cursus werkt met een ‘Skills lab’, waarbij op ervaringsgerichte wijze vaardigheden worden geoefend die van belang zijn om effectief te functioneren als psycholoog, zoals effectief communiceren, profileren, plaats innemen in de organisatie, multidisciplinair samenwerken en positie kiezen. Daarnaast worden de cursisten gevraagd om scans te laten invullen in de instelling om een goede indruk te krijgen van de kracht en zwakte van de cursist, de vakgroep en de organisatie in het werken aan begrepen gedrag. Op grond hiervan zal een plan van aanpak voor verbetering van de werkwijze worden opgesteld.

Leerdoelen

Na de cursus kan de cursist:

- Regie nemen en vasthouden bij situaties rondom probleemgedrag
- In de organisatie een consistente werkwijze introduceren
- Effectief functioneren in samenwerking met zorgteams, behandelaars en familieleden

Globaal programma

Eerste dag: vrijdag 24 januari 2020

Kennismaking, preventie: 'Het ontwikkelen van een zorgvisie', introductie organisatie scans, Skills lab deel 1, vaststellen persoonlijk leerdoel

Tweede dag: vrijdag 7 februari

Nabespreken scans en opstellen verbeterplan, implementeren van een werkwijze: 'Projectmanagement', overtuigen, Skills lab deel 2

Derde dag: vrijdag 6 maart

Presentaties 'casuïstiek en persoonlijke effectiviteit', Skills lab deel 3, presentaties plan van aanpak 'Preventie en werkwijze'.

Docenten: Elles Zwart, Lindy Hartman en Marije Veenstra

Studielast

Aanwezig:                        24 uur

Praktijkopdracht:             16 uur

 

Informatie
Type evenement: 
Cursus
Kosten: 
Niet PgD leden: € 790,- PgD leden (50% korting): € 395,- (prijzen zijn incl. lunch & cursus materiaal)
Locatie: 
Vivium Zorggroep, De Zandzee
Iepenlaan 354
1406 RG Bussum
Datum evenement: 
vrijdag, 24 januari, 2020 - 09:30 tot vrijdag, 6 maart, 2020 - 17:00
Start inschrijfperiode: 
woensdag, 19 juni, 2019
Einde inschrijfperiode: 
vrijdag, 17 januari, 2020
Totale capaciteit: 
21
Beschikbare plaatsen: 
18

Registreer voor Psychologisch handelen bij complex en hardnekkig probleemgedrag

Graag invullen indien niet bekend bij PgD.