Psychologisch handelen bij complex en hardnekkig probleemgedrag

Hoe blijf je als psycholoog overeind en effectief onder druk?

Bestemd voor:

  • psychologen in die de cursus psychologisch handelen bij probleemgedrag (voorheen Begrepen gedrag 1) hebben gevolgd
  • ervaren (gz-)psychologen die hun effectiviteit willen vergroten

Psychologen in de ouderenzorg hebben geleerd methodisch te werken aan probleemgedrag in en rond de instelling. Ondanks een methodische werkwijze kan probleemgedrag hardnekkig zijn. In het krachtenveld van de multidisciplinaire zorg is het dan niet altijd gemakkelijk om staande te blijven.

Deze cursus zoemt in op de context waarin probleemgedrag ontstaat en in stand gehouden wordt en wat jij als psycholoog kan doen om de situatie te verbeteren. De focus ligt hierbij op het implementeren van een gemeenschappelijke visie en werkwijze, het nemen van regie, het op gang brengen van reflectie en persoonlijke effectiviteit. Deze competenties helpen je breed te blijven kijken. Daarnaast leer je belemmerende cognities bij alle betrokkenen op te sporen en om te zetten om zo tot daadwerkelijke veranderingen te komen in het voorkomen, beïnvloeden of misschien wel aanvaarden van complex probleemgedrag.

De cursus werkt met een ‘Skills lab’, waarbij op ervaringsgerichte wijze vaardigheden worden geoefend die van belang zijn om effectief te functioneren als psycholoog, zoals effectief communiceren, profileren, plaats innemen in de organisatie, multidisciplinair samenwerken en positie kiezen. Daarnaast worden de cursisten gevraagd om scans te laten invullen in de instelling om een goede indruk te krijgen van de kracht en zwakte van de cursist, de vakgroep en de organisatie in het werken aan begrepen gedrag. Op grond hiervan zal een plan van aanpak voor verbetering van de werkwijze worden opgesteld.

Leerdoelen

Na de cursus kan de cursist:

  • Regie nemen en vasthouden bij situaties rondom probleemgedrag
  • In de organisatie een consistente visie op (probleem)gedrag introduceren
  • Reflectie op gang brengen bij alle betrokkenen met betrekking tot ethische thema's die spelen rondom probleemgedrag
  • Effectief functioneren in samenwerking met zorgteams, behandelaars en familieleden

 

Globaal programma

Eerste dag: vrijdag 4 december 2020

Kennismaking, preventie: 'Het ontwikkelen van een zorgvisie', introductie organisatie scans, Skills lab deel 1, vaststellen persoonlijk leerdoel

Tweede dag: vrijdag 15 januari 2021 

Nabespreken scans en opstellen verbeterplan, implementeren van een werkwijze: 'Projectmanagement', overtuigen, Skills lab deel 2

Derde dag: vrijdag 5 februari 2021

Presentaties 'casuïstiek en persoonlijke effectiviteit', Skills lab deel 3, presentaties plan van aanpak 'Preventie en werkwijze'.

Docenten: Elles Zwart, Maritza Allewijn, Lindy Hartman en Marije Veenstra

Studielast

Aanwezig:                        24 uur

Praktijkopdracht:             16 uur

 

N.B. We blijven de landelijke richtlijnen en de ontwikkelingen in het land volgen. We hebben er vertrouwen in dat de cursus op genoemde locatie gehouden kan worden. Mocht de situatie veranderen dan zal er uiteraard contact worden opgenomen met ingeschreven deelnemers.

 

 

Informatie
Type evenement: 
Cursus
Kosten: 
Niet PgD leden: € 790,- PgD leden (50% korting): € 395,- (prijzen zijn incl. lunch & cursus materiaal)
Locatie: 
n.t.b.

Utrecht
Datum evenement: 
vrijdag, 4 december, 2020 - 09:30 tot vrijdag, 5 februari, 2021 - 17:00
Start inschrijfperiode: 
woensdag, 19 juni, 2019
Einde inschrijfperiode: 
vrijdag, 20 november, 2020
Totale capaciteit: 
21
Beschikbare plaatsen: 
15

Registreer voor Psychologisch handelen bij complex en hardnekkig probleemgedrag

Graag invullen indien niet bekend bij PgD.