Samen verder na de diagnose dementie: methodiek

De interventie ‘Samen verder na de diagnose dementie’ is erop gericht mensen met dementie en hun centrale mantelzorger handvatten te geven om met alle veranderingen en stressoren die de dementie met zich meebrengt om te leren gaan. De centrale mantelzorger zal vaak een partner zijn, maar kan ook een zoon, dochter, ander familielid of vriend zijn. Deze interventie is een aangepaste versie van de methode SHARE (voorheen Early Diagnosis Dyadic Intervention). Deze Amerikaanse interventie, ontwikkeld door Benjamin Rose Institute, is gebaseerd op het Stress Process Model of Caregiving.De Nederlandse bewerking bestaat uit een pre-sessies en vier sessies. De thema’s die worden besproken zijn: Relatie en communicatie, waarden en voorkeuren, tijd voor jezelf en voor elkaar en hulp inschakelen. Het toekomstplan kan houvast bieden bij het nemen van moeilijke beslissingen waar het cliëntpaar later voor kan komen staan. De methodiek is overzichtelijk en biedt veel houvast voor de werkwijze. Daarnaast is het vakmanschap van de gz-psycholoog van belang om de methodiek aan te passen aan de wensen en mogelijkheden van ieder uniek cliëntpaar. Het Trimbos-instituut werkt, samen met de PgD, aan de doorontwikkeling en implementatie van de methodiek.

Doelgroep: De training is bedoeld voor gz-psychologen en PIOG’s die willen gaan werken met de interventie ‘Samen verder na de diagnose dementie’ en eventueel mee willen werken aan het onderzoek naar de (kosten)effectiviteit van deze interventie. Voor gz-psychologen die al eerder de training gevolgd hebben is er een opfrisdag, waarbij tevens uitleg over het onderzoek gegeven wordt. Of je mee kan doen aan het onderzoek hangt af van het totaal aantal aanmeldingen. Bij veel aanmeldingen zal onder meer naar landelijke spreiding gekeken worden. Voor meer informatie: zie flyer in de bijlage.

Let op: Geef bij je aanmelding aan of je nieuwe cursist bent of opfrisser.

Inhoud:

dag 1:

woensdag 3 oktober 09:30 - 16:30 Training methodiek voor nieuwe cursisten

dag 2:

woensdag 10 oktober

09:30 - 13:00 Toelichting onderzoek nieuwe cursisten en opfrissers.

13:30 - 16:30 Herhaling methodiek en toelichten nieuwe elementen in de methodiek voor opfrissers

 

Docenten:

Ingrid van de Ven, GZ-psycholoog/Cognitief gedragstherapeut, Parnassia Groep Zoetermeer, Team Ouderen/FACT. Ingrid heeft meegewerkt aan de pilot en diverse cliëntparen begeleid aan de hand van de methodiek.

Daniëlle Volker en Marleen Prins, wetenschappelijk medewerkers, Programma Ouderen, Trimbos-instituut.

Studielast

Contacturen:      10 uur voor nieuwe cursisten, 7 uur voor opfrissers

Zelfstudie:           4 uur

 

Let op: de scholing vindt plaats in Utrecht bij het Trimbos 

 

Informatie
Type evenement: 
Cursus
Kosten: 
Deze training is eenmalig gratis i.v.m. deelname aan het onderzoek
Locatie: 
Trimbos
Da Costakade 45
3521 VS Utrecht
Datum evenement: 
woensdag, 3 oktober, 2018 - 09:30 tot woensdag, 10 oktober, 2018 - 12:30
Start inschrijfperiode: 
woensdag, 27 juni, 2018
Einde inschrijfperiode: 
donderdag, 20 september, 2018
Totale capaciteit: 
15
Beschikbare plaatsen: 
9

Registreer voor Samen verder na de diagnose dementie: methodiek

De inschrijfperiode is gesloten op 20 sep 2018