Seksualiteit en intimiteit bij ouderen

Seksualiteit en intimiteit zijn basisbehoeftes in het leven, ook bij de ouder wordende mens. Oudere cliënten en hun partners zijn echter vaak terughoudend in het bespreken van hun seksuele behoeftes of zorgen. En dat terwijl er belangrijke vragen, wensen en/of problemen zijn op dit gebied. De terughoudendheid kan komen door gêne, door de veronderstelling dat seksuele problemen behoren bij het ouder worden, of uit angst voor de reactie van de professionals. Ondanks deze reserve zouden veel ouderen de gelegenheid, als die er was, aangrijpen om seksuele zaken te bespreken. Helaas spreken ook psychologen, andere behandelaren en zorgmedewerkers niet gemakkelijk over seksualiteitsbeleving en intimiteit met hun oudere cliënten. Dit kan voortkomen uit handelingsverlegenheid, schaamte of door eigen normen en waarden die meespelen. Of simpelweg omdat ze onvoldoende kennis hebben over dit domein en niet de juiste woorden kunnen vinden voor het gesprek. 

Vooral binnen de muren van de zorginstelling zijn er vaak belemmeringen ten aanzien van de vervulling van seksuele behoeften. Denk bijvoorbeeld aan het gebrek aan privacy in het verpleeghuis of veranderingen in de beleving van intimiteit door ziekte en dementie. Seksualiteit wordt dikwijls pas besproken wanneer er sprake is van problematisch gedrag, zoals seksuele ontremming. En als seksueel grensoverschrijdend gedrag aan het licht komt wordt er vaak al snel ingezet op het reguleren van het ontremde gedrag, al dan niet met inzet van medicatie. Terwijl de visie van zorginstellingen juist veelal gebaseerd is op motto’s als ‘de cliënt centraal’, ‘werken vanuit de behoefte van de cliënt’ en ‘versterken van eigen regie’. Seksualiteit maakt hier onlosmakelijk deel van uit. Er is dus nog veel te winnen in welzijn en gezondheid, waarbij psychologen een belangrijke (voorbeeld)rol vervullen.

De tweedaagse cursus ‘Seksualiteit en intimiteit bij ouderen’ is ontwikkeld om de kennis van psychologen in de ouderenzorg over dit thema te vergroten en hun vaardigheden om het thema bespreekbaar te maken verder te ontwikkelen. In de cursus werken de cursisten aan algemene, maar ook aan persoonlijke leerdoelen.
 

Leerdoelen

Na de cursus weet de cursist:

  • Wat gangbare wensen en problemen zijn van cliënten in de ouderenzorg met betrekking tot seksualiteit.
  • Wat van de invloed is van verschillende ziektebeelden en medicatie op seksualiteit.
  • Hoe de eigen normen en waarden en daarbij behorende grenzen het eigen hulpverlenerschap beïnvloedt.
  • Hoe seksualiteit met oudere cliënten bespreekbaar te maken en zorgmedewerkers hierin te coachen.
  • Hoe om te gaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag en een zorgteam hierin te begeleiden.
  • Hoe je als psycholoog actief kan bijdragen aan het implementeren van aandacht voor seksualiteit als onderdeel van de dagelijkse zorg.
     

Glogaal programma

Eerste dag: vrijdag 2 oktober 2020
Kennismaking, theorie over ouderen en seksualiteit, de invloed van medicatie en ziektebeelden op seksualiteit, hulpmiddelen en interventies. Practicum: gespreksvoering met cliënten en mantelzorger. Voorbereiding praktijkopdracht en literatuur

Tweede dag: vrijdag 20 november 2020
Presentaties casuïstiek. Theorie seksueel grensoverschrijdend gedrag en begeleiden van zorgteams, rapportage, rol v/d psycholoog in implementatie seksualiteit in dagelijkse zorg. Evaluatie en actieplan. 

Docenten:
Ingrid van Kempen, GZ-psycholoog, gerontoloog en seksuoloog bij Brabantzorg. Ingrid is landelijk expert op het gebied van seksualiteit bij ouderen, geeft veel voorlichting en scholing en verschijnt met enige regelmaat in de media. Zie bijvoorbeeld: https://twitter.com/tijdvoormax/status/963812346282913792

Eelke Visser, Ouderenpsycholoog bij Zorgspectrum en medewerker bij de PgD. Naast haar werkzaamheden in de ouderenzorg ondersteunt Eelke bij het delen van kennis en expertise via de PgD en het opzetten van scholingen voor ouderenpsychologen
 

Studielast

Aanwezig:                           14 uur

Thuisstudie:                         4 uur

Praktijkopdracht:                  4 uur
 

N.B. We blijven de landelijke richtlijnen en de ontwikkelingen in het land volgen. We hebben er vertrouwen in dat de cursus op genoemde locatie gegeven kan worden. Mocht de situatie veranderen dan zal er uiteraard contact worden opgenomen met ingeschreven deelnemers.

 

 

Informatie
Type evenement: 
Cursus
Kosten: 
Niet PgD leden: € 525,- PgD leden (50% korting): € 262,50,- (incl. lunch & cursus materiaal)
Locatie: 
De Zandzee, Vivium
Iepenlaan 354
1406 RG Bussum
Datum evenement: 
vrijdag, 2 oktober, 2020 - 09:30 tot vrijdag, 20 november, 2020 - 16:30
Start inschrijfperiode: 
woensdag, 26 februari, 2020
Einde inschrijfperiode: 
vrijdag, 25 september, 2020
Totale capaciteit: 
12
Beschikbare plaatsen: 
-2

Registreer voor Seksualiteit en intimiteit bij ouderen

De inschrijfperiode is gesloten op 25 sep 2020