PgD en COVID-19

Een kleine maand geleden drong het tot Nederland door dat Covid-19 toch meer impact op de wereld zou hebben dan we in eerste instantie hadden verwacht. Toen hadden we echter nog niet voorzien dat het ook ons dagelijks leven zo zou beïnvloeden zoals nu het geval blijkt. Bijna iedereen werkt grotendeels vanuit huis en beeldbellen is inmiddels een dagelijkse activiteit van velen. Ook onderwijs, supervisie en netwerken gebeurt inmiddels alleen nog maar via online hulpmiddelen. We bekwamen ons met zijn allen in programma’s als Skype, Zoom en Teams. Samen met de docenten en supervisoren waar de PgD mee samenwerkt, zijn we de afgelopen maand op zoek gegaan naar een passend alternatief voor het lopende scholingsaanbod. Als PgD vinden we persoonlijk contact en elkaar ontmoeten van groot belang om binnen een veilige omgeving te leren. Deze voorwaarden zijn online niet altijd goed te waarborgen. Ons reguliere scholingsprogramma is daarom niet 1 op 1 te vertalen naar een digitaal medium. Graag geven we een toelichting op onze huidige keuzes.

Het meest urgent vinden we het delen van kennis en ondersteunen van de PgD leden bij het zoeken naar een passende invulling van onze nieuwe zorg- en behandeltaken. Hiertoe zet onze kennismakelaar, Marieke Sikkes zich in om uit de veelheid van informatie die op ons af komt te selecteren wat bruikbaar is en van voldoende kwaliteit. Lees hierover meer in het volgende nieuwsbericht. Daarnaast bieden we aan alle PgD leden begeleide intervisie rond dit thema. Er zijn inmiddels 3 groepen samengekomen en er staan er nog diverse gepland. De 'bijeenkomsten' worden goed gewaardeerd. Schrijf je in via de agenda.

De cursussen die al gestart waren, namelijk ‘(Nog) Betere verpleeghuiszorg’, ‘Begeleiden van Verzorgende Teams’ en ‘Psychologisch handelen bij probleemgedrag, Werken volgens de Multidisciplinaire richtlijn Probleemgedrag bij dementie in de zorginstelling’ zijn tijdelijk stopgezet. We herstarten deze cursussen weer zodra duidelijk wordt dat we weer samen kunnen komen. Voor deze cursisten zullen we wel minicolleges aanbieden rondom het cursusthema, waar mogelijk ook in relatie tot de huidige problematiek in de zorgorganisaties. Mogelijk zullen we ook nog een kort intervisiemoment tussen hen en de docenten organiseren. Je hoort hierover snel meer.

De studiemiddagen willen we zoals gepland door laten gaan maar dan via een online medium aanbieden. In overleg met de sprekers wordt het programma aangepast en zullen de bijeenkomst mogelijk ook wat korter zijn. Als je ingeschreven bent, ontvang je ongeveer een week van te voren een email met instructies ter voorbereiding op het online volgen van de studiemiddag.

Voor supervisie geldt dat we hopen dat onderlinge afstemming zoveel als mogelijk blijft plaatsvinden.

We hopen elkaar ook de komende tijd te blijven ontmoeten, te blijven leren en ontwikkelen en tegelijkertijd ieders gezondheid blijven bewaken.