Waardigheid: bijdrage aan onderzoek gevraagd

Waardigheid is als grondrecht opgenomen in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Het is een diffuus concept, de term wordt op verschillende manieren gebruikt en er blijkt een behoorlijk subjectieve component in de beoordeling van wat waardig is. Woorden als eer, respect en achting worden vaak genoemd. Er zijn de laatste jaren veel zorgen over de waardigheid van bewoners in verpleeghuizen. Zowel vanuit de samenleving als vanuit de overheid komen er signalen dat leven in verpleeghuizen ‘mensonwaardig’ zou zijn. Er wordt dan vooral gesproken óver de verpleeghuisbewoner en zijn of haar waardigheid, maar wordt niet aan de bewoner zelf gevraagd hoe deze zijn of haar persoonlijke waardigheid ervaart. Een goede reden om een onderzoek te starten onder bewoners van verpleeghuizen in Nederland om meer inzicht te verkrijgen in hun beleving van de waardigheid van hun leven in het verpleeghuis. Initiatiefnemer van het onderzoek is Herman van Dammen, ervaren Gz-psycholoog en praktijkopleider in de ouderenzorg, lange tijd werkzaam (geweest) bij Amaris. Het onderzoek vindt plaats vanuit het Kenniscentrum Palliatieve Zorg van de Radboud universiteit in Nijmegen.

De Canadese psychiater Chochinov heeft een vragenlijst ontwikkeld om waardigheid te meten bij mensen in het laatste stadium van kanker en ook een therapie om waardigheid te kunnen bevorderen. In Nederland is op dit model voortgebouwd en is gekeken of dit ook bij andere doelgroepen bruikbaar is. Uiteindelijk is een vragenlijst ontwikkeld die gebruikt kan worden om waardigheid te meten bij verpleeghuisbewoners: de MIDAM-LTC. Deze vragenlijst zal worden gebruikt om de ervaren waardigheid van verpleeghuisbewoners te meten, in eerste instantie bij bewoners die cognitief in staat mogen worden geacht de vragen uit de vragenlijst, 31 in totaal, adequaat te beantwoorden. Het gaat dus om bewoners van zorginstellingen met een somatische aandoening (ZZP indicatie 4 of 6). De uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt voor het ontwikkelen en onderzoeken van waardigheidstherapie. Heel interessant voor psychologen werkzaam in verpleeghuizen!

Psychologen gezocht!
Om een goede indruk te krijgen van de ervaren waardigheid zal het onderzoek in minimaal 12 verpleeghuizen, verspreid over het land, plaatsvinden en 165 bewoners moeten includeren. Psychologen, werkzaam in de instellingen, wordt verzocht om toestemming te vragen in de instelling om deel te nemen en om bewoners van somatische wooneenheden persoonlijk uit te nodigen de vragenlijst in te vullen en hen waar nodig en gewenst hierbij te ondersteunen. De vragenlijst kan goed meegenomen worden in een kennismaking of bij diagnostiek van stemming of beleving. Het invullen van de vragenlijst door de bewoner zal ongeveer 30-45 minuten in beslag nemen. Verder is er een korte vragenlijst voor de psycholoog of evv-er met wat achtergrondvragen. 

Geïnteresseerd om mee te doen?
Geïnteresseerde psychologen krijgen uitgebreide persoonlijke informatie hoe het onderzoek plaats zal vinden en over de ondersteuning gedurende het onderzoek. Wie daar prijs op stelt, krijgt na afloop van het onderzoek de (geanonimiseerde) onderzoeksresultaten van de eigen instelling toegestuurd.

Voor nadere informatie en aanmelding:
 

Herman van Dammen, GZ-psycholoog
UMC St. Radboud
Kenniscentrum Palliatieve Zorg
Huispostnummer 549
Postbus 9101
6500 HB  Nijmegen
 

T 06-17196073
E-mail: herman.vandammen@radboudumc.nl

 

Onderzoek naar waardigheid en waardigheidsbevordering in verpleeghuizen