maandag, 8 maart 2021

Mede hierdoor verlaten psychologen ons werkveld om elders de GZ-opleiding te volgen en is de kwaliteit van de zorg soms onvoldoende. Bij het NIP streven we ernaar dat je na de master nog 2 jaar verder studeert in de praktijk, voordat je met een goede basis zelfstandig aan de slag gaat.

Om dit tekort beter bekend te maken willen we graag inventariseren hoe veel psychologen er in Nederland werkzaam zijn, want hier zijn nog geen concrete cijfers over bekend. Om deze reden vragen we je om een gunst. Zou je onderstaande vragen willen beantwoorden over jouw zorginstelling? Wij willen uiteindelijk komen tot een factsheet over de psychologen die werkzaam zijn in de ouderenzorg. Hiermee kunnen we beter opkomen voor het belang van opleidingsplaatsen tot GZ- psycholoog.

Klik op de link om de vragen te beantwoorden: https://docs.google.com/forms/d/11INyaQMjf3H4EXwoUxIzAE5ory-SSL3w_CmeeFF9r68/edit

Mocht je vragen hebben, mail dan naar sisouderenpsychologie@spsnip.nl

Card image cap
door: Amy van Doormaal
op: 8 maart 2021
developed by