woensdag, 3 maart 2021

Wat wordt eigenlijk verstaan onder een crisis bij verpleeghuisbewoners met dementie en (zeer) ernstig probleemgedrag?  Momenteel is dit nog onduidelijk. Een breed gedragen definitie kan bijdragen aan betere communicatie tussen betrokkenen, het tijdig inzetten van interventies en zo lijden en belasting van de bewoner zelf, medebewoners en zorg verminderen. Om deze definitie op te stellen, is er een enquête ontwikkeld die ingevuld kan worden door medewerkers werkzaam in de VVT.

De enquête is onderdeel van de WAALBED-III studie. De WAALBED-III studie richt zich specifiek op de verpleeghuisbewoners met (zeer) ernstig probleemgedrag. Doel van het onderzoek is om informatie over deze groep te verzamelen en zo een beter beeld te krijgen om hoeveel mensen het gaat en wie dit zijn. Tevens wordt gekeken naar bijkomende factoren zoals delier, pijn en premorbide persoonlijkheid. Meer kennis over deze groep kan bijdragen aan betere zorg.

Op basis van kwantitatieve gegevens die bij eerdere onderzoeken verzameld zijn, worden de kenmerken van deze groep onderzocht. Vervolgens worden 10 verpleeghuisbewoners in kaart gebracht waarbij vanwege probleemgedrag sprake is van een crisissituatie die met de huidige behandeling niet goed te verhelpen is en waar de hulp van het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) wordt ingeroepen. Dit traject wordt vervolgens in kaart gebracht m.b.v. kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden.

Zie je ook het belang in van dit onderzoek en wil jij je steentje bijdragen? Vul dan vooral de enquête in en breng hem onder de aandacht van collega's binnen je organisatie. Invullen kost 15-20 minuten. Ga hiervoor naar :Enquête: Crisis bij verpleeghuisbewoners met dementie en (zeer) ernstig probleemgedrag (ukonnetwerk.nl)

Wacht niet te lang. Je kan de enquête nog invullen tot 24 maart 2021. De resultaten zullen anoniem worden verwerkt.

developed by