dinsdag, 8 juni 2021

De cursus Familiesystemen van ouderen is opgezet om inzicht te geven in de emoties, loyaliteiten, balansfactoren, motieven en belangen van familie- en andere systemen van oudere cliënten. Diverse theorethische kaders uit de sytseemleer passeren de revue. Cursisten leren ook hoe de kernwaarden in het eigen familiesysteem de relatie met de cliënt en hun naasten beïnvloedt. In de cursus oefenen ze om een ‘veelzijdig partijdige houding’ aan te nemen en om circulaire vragen te stellen. Zo leren de cursisten cliënten, hun familie en vrienden optimaal te begeleiden in de context van hun persoonlijke verleden en van de diverse systemen waarin oudere cliënten zich bewegen of bewogen hebben. Ook kun je als psycholoog collega's in de zorginstelling inzicht geven in het werken met familiesystemen.

Carla den Hollander volgende de eerste versie van de cursus in 2019 en zegt hierover: 'Deze PgD-cursus heeft mijn vak als Ouderenpsycholoog een stuk verdieping gegeven. Samen met de cliënt haal je een heel systeem in huis, een partner, kinderen, kleinkinderen, vrienden, kennissen. Er spelen allerlei relaties, zowel in het hier en nu, als ook in de voorgeschiedenis. Het was heel inspirerend en leerzaam om hier meer over te leren en te ontdekken hoe je dit in je werk kunt gebruiken. Het heeft mij bewuster gemaakt om aandacht te hebben voor de systemen van de cliënt. Wat mij betreft een aanrader voor collega’s!'

 

developed by