woensdag, 15 september 2021

De PgD wil nadrukkelijk een rol spelen in het proces van ‘blijven leren en reflecteren’ voor alle psychologen in de ouderenzorg. Daarom organiseren we een breed scholingsaanbod voor zowel vakgroepen, ervaren (gz-) psychologen als masterpsychologen. Dit scholingsprogramma bestaat uit cursussen, studiemiddagen en symposia, supervisie (zowel individueel als voor (vak)groepen) en begeleide intervisie. Het programma voor 2022 is momenteel in ontwikkeling en wordt dit najaar gepubliceerd op de website. In dit programma is er weer aandacht voor mediatief werken, individuele therapie, diagnostiek, systemisch werken en de positie van ouderenpsycholoog binnen de organisatie. Mogelijk vullen we het programma gedurende het jaar nog wat aan met extra studiemiddagen (in herhaling) of begeleide intervisies op verzoek.

De cursus ‘Psychologie en Parkinson’ is afgelopen week even offline gehaald, omdat we deze gaan verplaatsen naar begin 2022 en mogelijk naar de vrijdag als cursusdag. We hopen hiermee een grotere groep geïnteresseerden te bereiken. Eind januari 2022 gaat de cursus van start. Dit doen we in overleg met de reeds ingeschreven deelnemers. 

Naast formele leermogelijkheden zijn er ook meer informele mogelijkheden om te leren, zoals uitwisseling van succesvolle praktijksituaties of discussies op fora. Het gaat hierbij niet alleen om vakkennis en -vaardigheden, maar ook om inspiratie, uitwisseling van ervaringen en delen van enthousiasme over het vakgebied. De kennismakelaar beantwoordt vragen die in de praktijk leven door te zoeken naar passende literatuur. Aan belangrijke ontwikkelingen in het vakgebied wordt op de website van de PgD aandacht besteed.

Mocht je vragen of ideeën hebben over het scholingsprogramma 2022, neem dan contact met ons op via info@pgdexpertise.nl.

Card image cap
door: Irène van Kessel
op: 15 september 2021
developed by