woensdag, 10 november 2021

En uiteraard zijn we vooral blij dat het gewone leven in de verpleeghuizen weer is opgepakt, zonder of met minimale restricties voor het ontvangen van bezoek, gezamenlijke activiteiten, knuffelen. Met een hoge vaccinatiegraad in de verpleeghuizen lijken niet alle besmettingen voorkomen te kunnen worden, maar zijn de gevolgen gelukkig wel minder ingrijpend dan bij eerdere besmettingsgolven. Maar we zitten met oplopende besmettingscijfers weer in een spannende fase… De mondkapjes zijn inmiddels alweer uit de kast gehaald.

Graag maken we met jullie weer enige afspraken over onze bijeenkomsten. Natuurlijk vragen we iedereen zich te houden aan de basisregels, zoals geformuleerd door het RIVM. Hierin staat onder meer: geef elkaar de ruimte. Bij grotere bijeenkomsten zal dit misschien niet altijd anderhalve meter zijn, maar afstand in acht nemen blijft van belang. We proberen met elkaar alert te zijn op het ventileren van ruimtes, dus kleed je lekker warm aan. Ook is het verzoek om als je klachten hebt die op Covid kunnen wijzen, niet naar de bijeenkomst te komen. Wij proberen dan zoveel als mogelijk een alternatief te bieden om de gemiste kennis alsnog tot je te kunnen nemen.

Daarnaast willen we van deelnemers aan PgD-bijeenkomsten, die niet gevaccineerd of recentelijk hersteld zijn van Covid, vragen om zich voorafgaand aan een bijeenkomst te laten testen (via www.testenvoortoegang.org), zoals dat nu ook nodig is voor bijvoorbeeld theatervoorstellingen. Dit geldt dus voor docenten en cursisten. Strikt genomen is dit voor onderwijsinstellingen (nog) niet noodzakelijk, maar gezien ons werk voor en met zeer kwetsbare mensen, nemen we graag op deze manier verantwoordelijkheid. Zolang het niet noodzakelijk is, zullen we geen QR-codes checken en gaan we ervan uit dat iedereen deze afspraak wil nakomen. Op sommige locaties zijn we wel verplicht QR-codes te checken. In dat geval vermelden we dat bij de activiteit op de website.

In de bijlage staat het advies van de IGJ aan werkgevers in de zorg als het gaat om vaccinatie van medewerkers. Ook hiervoor geldt dat dit niet een-op-een van toepassing is op onze onderwijsactiviteiten, maar het is wel een belangrijk richtsnoer voor ons allen.

Intussen hebben we wel veel ervaring opgedaan met digitaal lesgeven en zien we dat dit veel voordelen heeft omdat er zonder reistijd toch actief kennis gedeeld kan worden. In 2022 zullen we deze ervaringen zeker meenemen in het programma.

Heb je vragen of feedback naar aanleiding van dit bericht? Stel ze gerust via info@pgdexpertise.nl.

developed by