woensdag, 3 november 2021

De nadruk van het symposium op 3 november lag op de regievoerder, in sporttermen vertaald: De aanvoerder op het speelveld. Henriëtte Ettema (Programmaleider VVT bij Centrum voor Consultatie en Expertise) lichtte tijdens de inleiding het doel van de seminars toe: Professionals in de VVT tools in handen geven om de implementatie van de richtlijn Probleemgedrag te versterken.
Belangrijke pijlers hierbij zijn:
- Interdisciplinaire samenwerking: bundel kennis en expertise en blijf elkaar kritisch bevragen over je vakgebied
- De context onderzoeken in plaats van gedrag te zien als cliëntkenmerk
- De psychologische as versterken ten opzichte van de medische as, waarbij de positie van de gedragswetenschapper als regievoerder van belang is
- Een verbinding leggen tussen wetenschap en praktijk

Mieke van der Horn (orthopedagoog-generalist) hield een vlammend betoog over de rol en positie van de gedragsdeskundige bij probleemgedrag. Zij pleit voor meer aandacht voor behoeften van bewoners, systemisch werken (familie betrekken bij de behandeling) en schotten verwijderen ten behoeve van de cliënt. De centrale boodschap: Afstappen van het medisch model en werken vanuit een welzijnsmodel. In het traditioneel behandelmodel staan probleemgedrag en psychische stoornissen centraal, met als doel het wegnemen van probleemgedrag. Echter gedrag kun je niet behandelen, herstellen of genezen. Je kunt het hooguit wat beter leren begrijpen, aanvaarden of goed begeleiden. De gedragsdeskundige als regiebehandelaar kan er voor zorgen dat er niet probleem- maar visiegestuurd wordt gewerkt: de behoefte van de cliënt staat centraal en het doel is altijd kwaliteit van leven. De gedragsdeskundige is daar bij uitstek voor geschikt omdat zij gewend is een ‘spilfunctie’ te hebben: dichtbij cliënt en cliëntsysteem, dichtbij zorgteam en in nauw contact met andere disciplines. Want wat heb je nou liever? Eén goed elftal of 11 goede 1-tallen? (Quote Johan Cruijff).

In zes keuzeworkshops werden verschillende kanten van de aanvoerdersrol belicht: van organisatie- team en huiskamerdynamieken tot leiderschapskwaliteiten en meervoudig kijken bij probleemgedrag. Met dank aan alle sprekers (Mieke van der Horn; Vanessa Olivier-Pijpers; Jaap Zwartenkot; Monique Horstra; Robert Teune; Irma van der Vegt) gingen deelnemers met een sporttas vol inspiratie terug huiswaarts. De volgende van de drieluik is een thuiswedstrijd: op 3 december het PgD jubileumsymposium!

developed by