woensdag, 22 december 2021

We weten dat gedrag vaak een uiting is van een onvervulde behoefte, een signaal. Een omgeving die gevoelig is voor de signaalwaarde van gedrag kan die behoeften achterhalen en helpen vervullen. Deze belangrijke boodschap raakt gemakkelijk ondergesneeuwd in de waan van de dag. Infectiebestrijding, personeelstekorten in de zorg, kwaliteitseisen, allerlei thema’s leiden gemakkelijk af van de essentie: de kwaliteit van het leven zoals dat wordt ervaren door de mensen die zorg ontvangen. De psycholoog in de ouderenzorg heeft een belangrijke missie om altijd weer naar de behoeften achter gedrag te blijven zoeken en hier aandacht voor te vragen. Telkens terug naar de basis!

We prijzen ons gelukkig dat we in deze missie samen optrekken met de NIP-sectie ouderenpsychologie en het CCE. Een van de concrete resultaten van de samenwerking is het Drieluik Probleemgedrag bij Dementie: Van lijden naar Leiderschap.  Op 3 november organiseerde het CCE het eerste deel onder de titel: De aanvoerder in het veld.  Het was vooral een oproep aan gedragskundigen, (gz-)psychologen of orthopedagogen om leiderschap te tonen als het gaat om het thema ‘Gedrag’. Een goede Virgil, zo legt Henriette Ettema van het CCE uit, zorgt ervoor dat alle leden van het team optimaal presteren, er gezamenlijk verantwoordelijkheid wordt genomen en de resultaten van iedereen zijn. Orthopedagoog-generalist Mieke van der Horn vertelt in haar lezing hoe zij in praktijk vorm geeft aan deze rol: Door aanwezig te zijn op de werkvloer, zich laagdrempelig op te stellen en met oog voor behoeften van andere professionals, zoals verzorgenden.

Het jubileumsymposium van de PgD op 3 december, vormde het tweede deel van het drieluik. Hierin stond het samenspel centraal. Iedere professional heeft eigen kennis en kunde, maar alleen in goede samenwerking creëer je goede zorg. Bernadette Willemse laat ons zien dat een doordachte en consequent ingevoerde visie op zorg enorm helpt om samen het goede te doen. Mieka Vroom, schrijver van het boek ‘Uw patiënt, onze moeder’ laat zien hoe de zorg werkt vanuit het perspectief van de familie en hoe belangrijk het erkennen van de expertise van de familie is. Raymond Koopmans nam ons mee in de dilemma’s van de arts rondom de inzet van psychofarmaca en het belang van goed onderzoek naar de werking ervan. Anna- Eva Prick tenslotte, hield een mooi pleidooi voor de inzet van muziek, een heel andere taal als je door dementie niet altijd meer kan communiceren wat je nodig hebt. Het belang van het samenspel werd nog eens duidelijk gemaakt door het gezamenlijk bespreken van een fictieve praktijksituatie. Ook de deelnemers van het symposium hadden via de Mentimeter hun inbreng. Opvallend was dat er een bijna eindeloze stroom aan suggesties op gang kwam, waaruit blijkt dat er altijd wel weer nieuwe wegen bewandeld kunnen worden om verbetering in een situatie aan te brengen. Een tweede les is dat er ruim tijd vrij gemaakt moet worden voor overleg, reflectie, uitwisseling met alle betrokkenen.

Nog één bijeenkomst rest ons in dit drieluik: Op vrijdag 28 januari 2022 onder de titel De Gamechanger, met de NIP-sectie Ouderenpsychologie als organisator. Uiteindelijk willen we een gezamenlijke nieuwe kijk op gedrag van mensen met dementie bewerkstelligen. Met oog voor hun behoeften, maar ook met ruimte voor reflectie op ons eigen handelen. Hoe werken we samen, vanuit welke visie, hoe nemen we verantwoordelijkheid, welke methodieken staan ons ter beschikking en welke rol speelt de dynamiek in organisaties? Al deze vragen dagen ons uit in de komende jaren. Met als uiteindelijk doel een goed leven voor ouderen die afhankelijk zijn van zorg en goede ondersteuning voor en samenwerking met hun naasten. Waarin gedrag begrepen wordt en behoeften gezien en vervuld worden.

Team PgD wenst een ieder van jullie een gelukkig, zinvol, succesvol en warm 2022 toe. Laten we er in goed samenspel weer een mooi jaar van maken!

Online het symposium ‘Probleemgedrag bij dementie: van Lijden naar leiderschap, deel 2 het samenspel’ terugkijken of wil je sheets ontvangen? Stuur een mail naar info@PgDexpertise.nl

Het jaarprogramma staat klaar! Meld je hier aan voor PgD-cursussen en studiemiddagen in 2022.

 

developed by