woensdag, 19 januari 2022

Stel je voor: Je krijgt als psycholoog de gelegenheid pro-actief en preventief te werken, zodanig dat zich uiteindelijk nauwelijks of geen probleemgedrag meer voordoet in de instelling waar je werkt. Gedrag wordt gezien als uiting van een onvervulde wens en de gedragswetenschapper kan regie voeren om deze wensen te achterhalen en vervullen. Utopia...daar is wel een echte gamechanger voor nodig!

Op vrijdag 28 januari a.s. vanaf 13:00 uur vindt het derde en laatste deel van het drieluik plaats, geheel online dit keer. Sprekers zijn Amy van Doormaal, GZ-psycholoog in de ouderenzorg en voorzitter van het bestuur van de Sectie Ouderenpsychologie van het Nederlands Instituut van Psychologen. Vivian Broex, voorzitter van de Raad van Bestuur van ZorgSpectrum,  Debby Gerritsen, hoogleraar Welbevinden kwetsbare ouderen en mensen met chronische ziekten in de langdurige zorg en verbonden aan het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON) en Vanessa Olivier – Pijpers, projectleider expertisemanagement bij CCE en mede-auteur van de publicatie Bewegen bij probleemgedrag. In alle vier de lezingen zien we het vergezicht van organsiaties waar het welzijn van bewoners centraal staat en wat ervoor nodig is om dit te bewerkstelligen. Tussendoor spreken de deelnemers elkaar in breakoutrooms en krijgen informatie over methodieken. In een paneldiscussie trekken we lessen uit de drie seminars: wat staat ons te doen om een paradigmashift in de zorginstellingen te bewerkstelligen en het begrip 'probleemgedrag' misschien wel definitief de wereld uit te helpen?

Geinteresseerd? Geprikkeld? Meepraten? Je kan je nog opgeven voor dit boeiende seminar! 

https://www.pgdexpertise.nl/scholing/probleemgedrag-bij-dementie-van-lijden-naar-leiderschap-3

 

developed by