woensdag, 16 februari 2022

Amy van Doormaal, gz-psycholoog in de ouderenzorg en voorzitter van de NIP-sectie Ouderenpsychologie opende de bijeenkomst. Zij schetst een aantal belangrijke perspectieven voor de toekomst: van reactief naar preventief, van intramuraal naar extramuraal, van medisch model naar welzijnsmodel en van multidisciplinair denken naar interdisciplinair denken. Als deze ontwikkeling zich doorzet, zal dat mogelijk tot minder probleemgedrag leiden, zo denkt ook Vivian (M.F.) Broex, bestuurder van ZorgSpectrum. Zij neemt ons mee in de (sumiere) plannen van het nieuwe kabinet voor de langdurige zorg. Het adagium ‘zo lang mogelijk thuis’, of liever gezegd ‘lang en goed thuiswonen’ blijft van kracht, omdat het aansluit bij wat burgers willen. Zorgorganisaties krijgen een andere rol, worden meer ingebet in een web van ‘community care’. Daar kan de client, oudere, zelf regie houden en levert de professional de zorg en deskundigheid. Een van de plannen om dit beleid te ondersteunen, is overheveling van de behandelfunctie van de WLZ naar de ZVW. Gelukkig hebben we daar al ervaring mee in de GZSP. We kunnen dit dus als kans zien om nog flexibeler te zijn in waar en wanneer we ons werk doen. Debby Gerritsen, hoogleraar Welbevinden in de langdurige zorg, pleit voor Welbevinden als centraal en sturend begrip in de zorg voor ouderen. Dat betekent niet fixeren op problemen, maar juist op het goede en daarbij ook de kracht van kwetsbaarheid blijven zien. Het laatste woord was wederom aan Vanessa Olivier. Haar werk over organisatiedynamieken was de rode draad door de drie webinars. Want in beweging komen in de samenwerking is vaak een belangrijke sleutel voor verbetering van vastgelopen situaties.

Genoeg inspiratie om aan de slag te gaan en te werken aan een ‘probleemgedrag-loze toekomst’. Daarvoor is nodig dat we als psychologen meegaan in de ontwikkelingen, of misschien zelfs voorop lopen. Een belangrijke stap daarbij is eerder met cliënten en hun naasten in contact komen. Dankzij psychologische expertise en behandeling kunnen zij thuis al hun behoeften goed kenbaar maken. Veel psychologen in zorginstellingen hebben deze mogelijkheid nog niet. Daarom organiseert de PgD vrijdag 24 juni een Studiemiddag over dit thema: GZSP in de praktijk. Er zijn nog wat plaatsen beschikbaar!

NIP sectie ouderen, het CCE en de PgD blijven gezamenlijk optrekken rondom het thema ‘Probleem’gedrag, dus wordt vervolgd!

developed by