dinsdag, 12 juli 2022

Deze opleiding wordt aangeboden door GERION/VUmc en RINO amsterdam onder de bezielende leiding van Marja Vink en Saskia Teunisse, en is bedoeld voor gz-psychologen en klinisch (neuro)psychologen die behoefte hebben aan een boost, verdieping, een update en inspiratie. Juist in een werkveld dat veel vraagt van psychologen, is het van belang om niet alleen anderen te scholen en begeleiden, maar ook te blijven investeren in de eigen ontwikkeling. Bekijk hieronder de vlogs van enkele PgD-leden die deel hebben genomen. Lillian Klynstra voelt zich door de opleiding gesterkt in haar rol als werkbegeleider en vertelt hoe de opleiding heeft bijgedragen aan haar werkplezier. Joost van Dijk is enthousiast over de intervisie, die onderdeel is van de opleiding. Sandra de la Mar vertelt dat de opleiding haar zeer tot steun was nadat zij de overstap had gemaakt vanuit een ander werkveld binnen de gezondheidszorg naar de ouderenzorg. 
Heb jij behoefte aan verdieping, inspiratie en uitwisseling met vakgenoten die werkzaam zijn met ouderen, kijk dan op Profielopleiding ouderenpsychologie - GERION en meld je snel aan. Behoefte aan inhoudelijke toelichting of overleg? Neem dan contact op met Marja Vink of Saskia Teunisse

Media

developed by