woensdag, 15 juni 2022

De diagnose dementie betekent voor alle betrokkenen een grote verandering in hun leven, een sluipende ramp die zich onverwacht aandient en steeds meer terrein wint. Dementie gaat veelal gepaard met psychische pijn, onmacht, ontwrichting en ontreddering van mensen die ermee moeten leven en hun naasten. Hoe iemand die pijn verwerkt, is heel verschillend en individueel bepaald. Een bezoek aan een Alzheimer Café kan een eerste stap zijn. Door te getuigen van dat leed en daarmee kleur bekennen kan verwerken mogelijk worden. Een Alzheimer Café is een plek waar mensen met dementie, hun familie en professionele hulpverleners elkaar maandelijks treffen. Het vindt plaats op een vast tijdstip en volgens een vast stramien. Allerlei onderwerpen worden er op een deskundige manier behandeld, meestal via een interview met betrokkenen of andere deskundigen. Naast het informatieve deel is er veel tijd voor vragen, discussie, contacten, emoties en gezelligheid. Net als in een echt café is de drempel om binnen te lopen laag en is de sfeer gemoedelijk, liefst ook nog met life muziek. Het Alzheimer Café levert een bijdrage aan goede voorlichting over medische, maar vooral over psychosociale en belevingsaspecten van dementie. In gesprek gaan met lotgenoten en andere betrokken geeft herkenning en erkenning. De cafés dragen ook bij aan de emancipatie van mensen met dementie en verminderen het risico op sociaal isolement en vereenzaming.

Het Alzheimer Café is ooit opgezet door Bère Miesen, psycholoog in de ouderenzorg. Psychologische aspecten spelen dan ook een belangrijke rol bij deze vorm van hulpverlening.  Miesen legde onder meer het verband met de hechtingstheorie van Bolwby: Wie zich niet veilig voelt, exploreert niet, zo stelt hij. De psychologische veiligheid in het café en de open wijze waarop er gesproken kan worden over vaak zeer pijnlijke onderwerpen zijn heel belangrijk in de visie van Miesen. Psychologen lenen zich dan ook bij uitstek voor de rol van gespreksleider, ook wel kroegbaas genoemd. Zij hebben kennis van dementie, zijn vertrouwd met de omgang met mensen met dementie en kunnen op veilige wijze moeilijke onderwerpen bespreekbaar maken. De cafés worden georganiseerd onder leiding van Alzheimer Nederland en meestal gerund door een combinatie van vrijwilligers en professionals. Er is vaak subsidie vanuit de WMO beschikbaar. Ook betalen zorgorganisaties soms de uren van de gespreksleiders. Een andere wijze van betrokkenheid van psychologen is als spreker over specifieke onderwerpen, zoals gedragsveranderingen en gevolgen voor relaties.

Een zeer speciaal Alzheimer café vond op 3 juni jl. plaats in Haarlem. Het 25-jarig bestaan van de regio-afdeling van Alzheimer Nederland werd er gevierd. Maar de middag stond vooral in het teken van Leny Haaring, die 20 jaar actief geweest is als vrijwillig belangbehartiger in deze regio. Daarnaast was ze vele jaren het gezicht van het Alzheimercafé in Haarlem, als vaardige en respectvolle gespreksleider. Voor dit belangrijke werk kreeg zij, volkomen terecht, een koninklijke onderscheiding. In zijn toespraak stond de burgemeester van Haarlem, Jos Wienen, ook stil bij het werk van Hans Houweling, de echtgenoot van Leny die in 2017 overleed. Ook hij heeft in zijn werk als verpleeghuisarts (nu SO) en als vrijwilliger veel bijgedragen aan de kwaliteit van de zorg voor mensen met dementie in deze regio en ver daarbuiten. We hopen dat vele PgD-ers het mooie voorbeeld van Leny en Hans zullen volgen en actief willen bijdragen aan een maatschappij die goed werkt voor mensen met dementie, wie weet door kroegbaas te worden van het nabij gelegen Alzheimer Café!

Meer informatie over het Alzheimer Café vind je hier

developed by