woensdag, 24 augustus 2022

Het gedachtengoed van ACT, Acceptance en Commitment Therapie, past de ouderenpsycholoog als een goedzittende jas. Daarvan hebben Willemijn en Marije de deelnemers aan de studiemiddagen over dit thema wel weten te overtuigen. Niet zelden worden we in ons werk geconfronteerd met psychisch lijden, rouw, verlies en wanhoop bij cliënten.  Wat kunnen we dan bieden? Het doel van ACT is te helpen met het bereiken van psychologische flexibiliteit ten behoeve van zelfgekozen waarden. Het is een rijk gedachtengoed en geeft daarnaast vele aanwijzingen voor concrete werkvormen, die de cliënt ervaringsgericht leiden naar het beschouwen van de pijn, de eigen reactie hierop en het voorkomen van onnodig lijden.

Op verzoek van veel leden van de PgD hebben Willemijn en Marije hun kennis en ervaringen opnieuw gebundeld en een driedaagse cursus ontwikkeld. Want concreet aan de slag gaan met deze vorm van therapie in ons werkveld, vraagt naast de theoretische kennis om oefening, uitwisseling en feedback. De cursus is bedoeld voor collega's die enigszins bekend zijn met de theorie en graag in praktijk aan de slag zijn of willen met ACT bij ouderen met chronische aandoeningen, mantelzorgers of zorgteams. Enige jaren ervaring in de VVT is een vereiste.

We zijn erg blij deze cursus in ons aanbod te kunnen opnemen! Het definitieve programma wordt later bekend gemaakt, maar inschrijven kan alvast hier.  

developed by