woensdag, 3 augustus 2022

De PgD-cursus 'Begeleiden van Verzorgende Teams', kortweg BVT, staat al lange tijd op de scholingsagenda van de PgD en er is nog altijd veel animo voor bij psychologen en orthopedagogen in de ouderenzorg. In de cursus komt aan de orde voor welke opgaven verzorgenden staan, hoe ze in hun team samenwerken en welke houding de psycholoog helpt om teams optimaal te begeleiden in de omgang met bewoners met moeilijk te begrijpen gedrag. Uitgangspunten zijn onder meer de hulpverlenersparadox (help mij, maar verander mij niet) en de cyclus van verbindend begeleiden (afwisseling verbinden, begrijpen en toevoegen). In de cursus leren psychologen teams te begeleiden met inzet van (gespreks)therapeutische vaardigheden, zoals die zij ook inzetten bij de begeleiding en behandeling van cliënten. informatie over de BVT vind je onder hier onder het kopje scholing. De cursussen die nu op de agenda staan, zijn helaas al vol, maar als je je inschrijft voor de wachtlijst kom je in aanmerking zodra er plaats is.

Jannet van Klaveren is docent van de cursus en Daisy Engels oud-cursist. Zij zien kansen om collega's verder te bekwamen in effectieve samenwerking met behulp van coachingsvaardigheden, onder de noemer 'de ander in beweging'. De inzet van creatieve werkvormen en ervaringsgericht werken kan veel bijdragen aan willen en kunnen veranderen. Daarbij vinden Jannet en Daisy het ook van belang dat je zelf als professional weet wat je uitstraalt in het contact, wat jouw communicatiestijl is. De coachingsvaardigheden kunnen ook helpen om beweging te bewerkstelligen als de samenwerking met familie vastloopt.

De cursus is geen PgD-cursus, maar wordt georganiseerd in samenwerking met BartN, een scholings- en adviesbrueau gericht op de zorgsector. Naast Jannet en Daisy is ook Margreet Kolbe docent in deze scholing. Zij is geestelijk verzorger in de ouderenzorg en coach. Belangstelling voor deze 4-daagse cursus, die in november 2022 begint? Klik hier voor meer informatie. 

developed by