woensdag, 19 april 2023

SABA staat voor Samen in Actie Bij Apathie. Apathie is een veel voorkomend verschijnsel, volgens de onderzoekers van het UKON zelfs bij 50% van mensen met dementie in zorginstellingen. Het wordt niet eens altijd opgemerkt, misschien kunnen we wel spreken van een ‘stille epidemie’. Veelal wordt ook gedacht dat mensen niets willen ondernemen, vaak blijkt het eerder om een niet-kunnen te gaan en heeft het een grote negatieve invloed op de ervaren kwaliteit van leven. In de thuissituatie is het voor partners en andere dierbaren vaak moeilijk om mee te maken dat de persoon met dementie tot weinig of niets komt. Apathie heeft een grote invloed op relaties en maakt de taak van mantelzorgers vaak extra zwaar.

Goede voorlichting is van groot belang. Wat is apathie eigenlijk, wat zijn mogelijke oorzaken? Wat is de relatie tot depressie? Apathie kan immers gepaard gaan met somberheid, maar dit is niet altijd zo. Psycho-educatie, voorlichting geven, aandacht vragen voor het verschijnsel: allemaal taken voor de psycholoog. Ook in de aanpak van apathie bij individuele cliënten of bewoners is het logisch dat de psycholoog de regie pakt. In een gepersonaliseerd plan van aanpak is kennis van persoonlijke voorkeuren en de levensloop onmisbaar. De psycholoog zal er ook voor moeten zorgen dat er realistische doelen gesteld worden: kleine stapjes zetten met als doel de apathie van tijd tot tijd te  onderbreken en die kleine stappen verankeren als belangrijke resultaten. Frustratie en wanhoop liggen anders al snel op de loer.

SABA is uitgewerkt in een prachtig, uitnodigend voorlichtingsmateriaal en tools. Toch is de uitvoering ervan niet altijd eenvoudig: een goede analyse maken van het gedrag, betrokkenen motiveren, plannen maken, uitvoeren en evalueren: hoe doe je dat als psycholoog nu in de praktijk? Om daar antwoord op te geven organiseren we op woensdag 7 juni een studiemiddag over apathie en SABA. We zijn heel blij dat Hanneke Nijsten op deze middag als docent zal optreden. Hanneke is klinisch neuropsycholoog en een van de ontwikkelaars van SABA. Naast haar expertise is er op de middag ruimte voor het bespreken van casuïstiek en uitwisseling van ervaringen met de problematiek en de methode. Schrijf je hier in en dan direct ook even hier voor de jaarlijkse netwerkborrel van de PgD!

developed by