woensdag, 19 april 2023

Beide scholingen gaan over cognitieve screening bij dementie en zijn bedoeld voor SO's, (gz-)psychologen en casemanagers dementie.

1. Cognitieve screening bij dementie, anno 2023 (op vrijdag 2 juni 2023 van 13.00 tot 17.00 uur)

Deze middag richt zich op actuele vragen rond screening van het cognitief functioneren in het kader van dementie. Wat is een passend moment om tot screening over te gaan? Hoe wordt de cliënt daarin meegenomen? Wat is nodig om een adequate screening te kunnen uitvoeren? En welk screeningsinstrument is daarvoor, anno 2023, het meest valide? Voor meer informatie zie: https://gerion.nl/agenda/423-dementie-screening-anno-2023-41604

2. Cognitieve screening bij ouderen met een migratie-achtergrond (vrijdag 22 september 2023, 13.00-17.00 uur)

Cognitieve diagnostiek bij ouderen met een migratie-achtergrond is vaak uitdagend, vanwege drempels op het gebied van taal, opleiding (analfabetisme) en cultuur. Op deze middag staat centraal op welke wijze cognitieve screening bij ouderen met een migratie-achtergrond het beste vormgegeven kan worden. Er is aandacht voor op cultuursensitieve wijze aanbieden van (geheugenpoli)zorg, waarbij zowel aanmelding, diagnostiek als nazorg rondom het bezoek aan bod komt. Je leert welke screeningstests en vragenlijsten passend zijn en op welke wijze deze betrouwbaar af te nemen en te interpreteren zijn. Voor meer informatie zie: https://gerion.nl/agenda/469-cognitieve-screening-van-ouderen-met-een-migratie-achtergrond

Wil je weten wat de PgD inmiddels verzameld heeft rond thema neuropsychologische-diagnostiek? Log dan in en ga naar het betreffende kennisdossier,

developed by