woensdag, 19 april 2023

Wellicht is het jullie niet ontgaan. Onze collega Eelke heeft Team PgD inmiddels verlaten om met de GZ-opleiding te beginnen. Omdat reacties op de eerder gestelde vacature uitbleven, hebben we het vraagstuk nog eens van verschillende kanten bekeken met input van o.a. de klankbordgroepleden. Omdat we al enkele jaren met volle tevredenheid werken vanuit een bepaalde taakverdeling binnen het team, hadden we een vacaturetekst opgesteld die ook grotendeels beschreef hoe onze ex-collega Eelke de vierde plek invulde. Onze ogen zijn echter wat meer geopend en we realiseren ons dat we eigenlijk best veel ruimte hebben om de taken binnen ons team ook anders te verdelen. Vanuit dat perspectief zouden we een aangepaste vacature opnieuw onder de aandacht willen brengen.

Wil jij bijdragen aan de PgD als teamlid? Dan gaan we graag met je in gesprek. Welke competensies wil jij binnen team Pgd verder ontwikkelen en welke taken sluiten hier dan op aan? We ontvangen graag een motivatiebrief over hoe jij je eventuele samenwerking met ons voor je ziet. Er zijn uiteindelijk meerdere deuren die leiden naar hetzelfde doel.

developed by