woensdag, 17 mei 2023

ANDI (Advanced Neuropsychological Diagnostics Infrastructure (ANDI), is een normatieve database die gebruikt kan worden voor neuropsychologisch onderzoek. De database is gevuld met gedoneerde datasets van gezonde deelnemers die correctie voor leeftijd, geslacht en opleidingsniveau mogelijk maakt. De testscores van elke cliënt kunnen zo vergeleken worden met een groep van gezonde controle deelnemers. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om het profiel van de scores die een cliënt behaald heeft, te evalueren. Het wordt gezien als een goede en uitgebreide (betaalde) dataset waar ook naar verwezen wordt in de Monodisciplinaire richtlijn Neuropsychologisch Onderzoek bij Lichte Cognitieve Stoornissen (MCI) en dementie.

Wij zijn benieuwd of er vakgroepen zijn die gebruik maken van ANDI of dit hebben overwogen maar uiteindelijk niet hebben gedaan. Wat zijn jullie overwegingen geweest om dit wel of niet te doen? Hoe hebben jullie dit binnen je organisatie aangepakt en geregeld en hoe zijn de ervaringen tot nu toe? Heb je ervaring met ANDI? Stuur dan voor 31 mei aanstaande een mail naar marieke.sikkes@pgdexpertise.nl met je ervaringen of als je het liever telefonisch wilt vertellen, een nummer waarop je te bereiken bent.

developed by