woensdag, 17 mei 2023

Vaak was de diagnose niet eens gesteld. Gelukkig was daar de diamethode van Diesfeldt en Cahn. Als observatielijst was er de BOP (Beoordelingsschaal voor Oudere Patiënten) van Wimmers, maar dan had je het wel gehad. Je was de eerste psycholoog in de instelling en het was onwennig voor iedereen. Samen met Jelte Pasma schreven we de eerste omschrijving vanuit de sectie Ouderenpsychologie van het NIP wat de psycholoog in het verpleeghuis kon doen. Belangrijker nog was de omschrijving van het aantal uren dat er mee gemoeid was. 

Inmiddels zijn er zo een 900 psychologen aangesloten bij de PgD. Er zijn handboeken en richtlijnen. Er is de GZ opleiding accent ouderen. De dubbele vergrijzing slaat toe.

Wat gebleven is, is de must je te profileren binnen de organisaties. Wat verwachten de huidige managers van je? Cliënten komen in een veel later stadium van dementie het verpleeghuis binnen. Veel meer cliënten met een psychiatrisch verleden. Dat levert andere consultatievragen op. Vaste teams zijn flexteams geworden. Weet iedereen het benaderingsadvies te vinden? Tijd voor een omgangsoverleg staat onder druk. 

Er zijn nieuwe uitdagingen zoals de rol van de Wzd-functionaris en regiebehandelaar. Sinds vorige maand mag ik me senior GZ psycholoog noemen waarin deze twee taken zijn opgenomen.

In de jaren dat ik manager van een behandeldienst was heb ik veel mogen leren over bedrijfsmatige kanten van ons werk, de GRZ, palliatieve zorg, managementopgaven en de andere beroepsgroepen.

De PgD is een prachtig platform om kennis te delen en elkaar te ondersteunen. Ik draag daar graag mijn steentje aan bij en ben daarom per direct beschikbaar als supervisor.
 

developed by