woensdag, 24 mei 2023

Masterpsychologen zijn niet voldoende toegerust om alle werkzaamheden die tot het takenpakket van een psycholoog in de ouderenzorg horen, uit te voeren met alleen een universitaire opleiding. De norm vakbekwaamheid van het NIP stelt dat er een zesjarige opleiding (4 jaar WO en 2-jarige postmasteropleiding) nodig is om het beroep op kwalitatief hoog niveau te kunnen uitoefenen. Dit geldt ook voor de psychologen werkzaam in de ouderenzorg. Een prachtig, maar complex vakgebied. Juist de vaak kwetsbare oudere cliënten, moeten kunnen vertrouwen op kwalitatief goede psychologische zorg. Hoe kunnen we onze collega masterpsychologen helpen? 

Het NIP maakt zich hard om het aantal BIG-geregistreerde psychologen uit te breiden door: 

  • zich in te zetten voor meer gz-opleidingsplekken binnen de ouderenzorg. 
  • de gz- opleiding direct te laten volgen op een universitaire opleiding 
  • via een verkort EVC-traject (Eerder Verworven Competenties) masterpsychologen tijdelijk de gelegenheid te geven zich alsnog te laten registreren.    

Dat is niet van vandaag op morgen geregeld. Met de huidige situatie is het belangrijk om masterpsychologen bewust te maken van de grenzen aan hun vaardigheden en vakgroepen te helpen om binnen hun organisatie het gesprek hierover aan te gaan. Om hierbij te ondersteunen, heeft de sectie ouderenpsychologie van het NIP een handreiking ‘Inzet masterpsychologen in de ouderenzorg’ opgesteld. De handreiking legt duidelijk uit hoe de huidige situatie is, wat de norm vakbekwaamheid inhoudt en geeft leidende adviezen voor de inzet van masterpsychologen in de ouderenzorg. Je kan de handreiking hier vinden.

Steeds meer vakgroepen leggen het verschil in taken van master- en gz-psychologen vast in de taakfunctie omschrijving. De ene vakgroep is hier al verder mee dan de andere. Hetzelfde geldt voor afspraken rondom werkbegeleiding en supervisie van masterpsychologen. Heeft jouw organisatie dit al duidelijk omschreven? Dan zouden we deze stukken graag ontvangen zodat andere vakgroepen hier hun voordeel mee kunnen doen. Zo bouwen we samen aan kwalitatief goede psychologische zorg voor ouderen en een veilige en prettige werkomgeving voor onze startende collega’s. Stuur je documenten naar marieke.sikkes@pgdexpertise.nl. 

developed by