woensdag, 4 oktober 2023

Voor ouderen die kwetsbaar zijn, of afhankelijk, is het van belang dat er een goede samenwerking is tussen informele en formele verzorgers. We zien hierbij het begrip ‘familie’ ruim: Ook vrienden, buren, collega’s scharen we eronder.

Familieleden hebben soms de rol van informant, zij kennen de persoon die wij als cliënt zien, langer, anders en beter. Dankzij goede informatie, bijvoorbeeld over levensloop, karakter en voorkeuren, kunnen wij passender hulp bieden aan cliënten. Maar het kan ook zijn dat familie participeert in het uitvoeren van een plan om het mentaal welbevinden te verbeteren en dus als een soort co-therapeut fungeert. Soms hebben familieleden zelf psychologische begeleiding of educatie nodig om goed te kunnen blijven samenleven, bijvoorbeeld met een partner of ouder met dementie.

Daarnaast worden psychologen soms ingeschakeld als de omgang met familie voor andere zorgverleners complex is, bijvoorbeeld als er verschillen van inzicht ontstaan tussen een familie en de betrokken professionals. Of als er moeilijkheden ontstaan binnen families, door de spanningen die ziekte en zorg met zich meebrengen.

Het begeleiden van families is een vak apart en vraagt specifieke competenties. Soms zijn er situaties waarin je ingezogen dreigt te worden en uitzoomen nodig is. Een onderwerp dus, dat zich goed leent voor (digitale) intervisie. We willen aan de hand van casuïstiek collega’s in de gelegenheid stellen samen uit te zoomen en te leren van elkaar. We streven ernaar concepten uit de systeemtherapie of contextuele therapie te koppelen aan de praktijksituaties. Voor oud-deelnemers aan de PgD-cursus ‘Familiesystemen van ouderen’ is het een manier om het geleerde samen in praktijk te kunnen brengen. Maar ook collega’s die de cursus (nog) niet hebben gevolgd, zijn welkom om casuïstiek in te brengen of mee te denken. De eerste bijeenkomst staat – bij voldoende belangstelling – gepland op donderdagavond 12 oktober a.s. De eerste bijeenkomsten van deze nieuwe digitale intervisiegroep zullen worden begeleid vanuit de PgD. Doe je mee? Schrijf je hier in.

developed by