woensdag, 8 november 2023

En dat is hard nodig, want…

… op de studiemiddag aanwezige psychologen geven aan dat in 80% van de organisaties psychofarmaca worden voorgeschreven zonder overleg met de psycholoog…

…. en 84% van de aanwezige psychologen meent dat goede verpleeghuiszorg niet zonder psychofarmaca kan…

…. en, gelukkig, 67% van de psychologen ervaart dat als zij teams goed begeleiden in de omgang met bewoners, minder medicatie wordt voorgeschreven.

Lyan is een warm pleitbezorger van goede samenwerking tussen SO en psycholoog en daarmee van het belang van goede analyse van de achtergronden van gedrag. Wat wil deze mens ons vertellen met zijn of haar gedrag? Hoe kunnen we inspelen op behoeften? In haar voordracht haalt ze regelmatig het boek GEDRAGEN aan, dat onlangs verscheen en een co-productie is van PgD, NIP-sectie ouderen en CCE. Ze benoemt met name de in het boek beschreven mensgerichte visie, de nadruk op samenwerken, de belangrijke plaats van de familie en de gegevens over het voorschrijfgedrag van artsen en de druk die zij hierbij ervaren.

Daarnaast deelt Lyan veel kennis van de werking en bijwerkingen van psychofarmaca. Door als psycholoog hiervan kennis te nemen, kun je een goede gesprekspartner zijn voor bewoners, hun familie, het zorgteam en de arts als het gaat over gedrag, het vaststellen van behandeldoelen, de keuze voor al dan niet medicamenteus behandelen en de evaluatie van de inzet van psychofarmaca. Als psycholoog lever je dan een belangrijke bijdrage aan goed verwachtingsmanagement en methodisch werken.

De digitale versie is via deze link nog twee maanden terug te kijken en dat is een aanrader. De video-opname leent zich goed om te bekijken met je vakgroep en het lijkt ons ook een goed idee om dit samen te doen met de artsen in jouw organisatie. Lukt het niet dit binnen de tijd dat de video beschikbaar is te organiseren? Neem dan even contact op via info@pgdexpertise.nl dan kijken wij nog even naar de mogelijkheden.

Media

developed by