woensdag, 10 januari 2024

Al die jaren als zelfstandige stichting heeft de PgD een beroep mogen doen op bevlogen en bekwame bestuursleden, die niet alleen controleerden, maar ook inspireerden en adviseerden. Helaas hebben we recent afscheid moeten nemen van 2 bestuursleden van het eerste uur, vanwege het verstrijken van de maximale zittingstermijn. Yolande Kuin was de eerste voorzitter van het bestuur van de PgD. Met haar jarenlange ervaring als psycholoog in de ouderenzorg en docent aan de universiteit heeft ze veel kunnen betekenen voor de PgD. Voor de kersverse stichting PgD moest er aanvankelijk veel beleid bepaald worden en daarbij stond Yolande altijd paraat met advies en stimulans. Later gold dat ook als we moeilijke knopen moesten doorhakken. Naast inhoudelijk deskundig is Yolande ook een echte verbinder en een warme ambassadeur voor ons vakgebied. Ook Henk Geertsema heeft onlangs zijn taak als bestuurslid van de PgD neergelegd. We kennen Henk van zijn leidinggevende functies bij GERION en als expertise in didactiek, maar vooral ook van vele andere rollen en taken die hij voor (ouderen)psychologen vervulde, vooral op het gebied van ethiek en de beroepscode. Henk dacht voor de PgD mee over het ontwikkelen van een eigen visie op leren, was zelf vaak docent op de supervisoren workshop en heeft herhaaldelijk de PgD-kennisdeler award uitgereikt. Kennis delen is namelijk echt zijn passie. We zijn Yolande en Henk zeer erkentelijk voor al het werk dat ze voor de PgD gedaan hebben in de afgelopen jaren!

Gelukkig mag de PgD zich nog steeds verheugen in een bekwaam en kritisch meedenkend bestuur, bestaande uit voorzitter Margje Mahler, penningmeester/secretaris Noud Engelen en de leden Saskia Danen en Marrik van Rozendaal. Nieuwsgierig naar hun achtergrond? Hier kun je meer over hen lezen. We hopen hen te verleiden zichzelf nog eens wat nader voor te stellen via de nieuwsbrief. We wensen het bestuur in de nieuwe samenstelling veel succes en plezier in het vervullen van deze belangrijke taak.  

developed by