woensdag, 7 februari 2024

In de gezondheidszorg wordt geprobeerd steeds meer in te zetten op preventie. Het ontmoedigen van roken en drinken hoort hier ook bij. In de verpleeghuiszorg is deze ontwikkeling ook gaande. Zo staat in het preventieakkoord dat de gehele zorg in 2030 rookvrij is. 

Vanuit het gezondheidsperspectief is deze beweging te begrijpen. Alhoewel het in de maatschappij ook als betuttelend ervaren kan worden. Zo is er recent in de 1e kamer tegen beleid gestemd voor een alcoholvrije bedrijfskantine waar dit als één van de argumenten werd genoemd. 'Kamerleden en medewerkers zijn goed in staat om zelf keuzes te maken', vond één van de tegenstemmers (bron: NOS). 

Hoe past dit rookvrije (en soms ook alcoholvrije) beleid in het perspectief van persoonsgerichte werken waarbij je probeert aan te sluiten bij wensen en behoeften van bewoners en de wens van de bewoner is helder: Hij wil gewoon zn sigaretje mogen roken. In hoeverre mag en kan een verpleeghuisbewoner daar eigen keuzes in maken of valt er (straks) niks meer te kiezen? Een overzicht van studies naar roken en drinken in het verpleeghuis, laat zien dat het perspectief van de bewoner hier maar heel beperkt in vertegenwoordigd is.

En het perspectief vanuit de WZD? Afgelopen maanden zijn er o.a. uitspraken geweest over het opnemen van een rookverbod in de huisregels of rondom het mogen onthouden van sigaretten aan een mw met dementie. 

Ook het perspectief van de zorgmedewerker die een rookvrije werkplek wil is relevant of de medebewoner/naaste, zorgmedewerker die overlast ervaart van (te)veel alcoholgebruik.

Kortom het is een complexe puzzel die niet zomaar te leggen is en waar ook niet één waarheid lijkt te zijn. Voer voor psychologen dus!

Lisette de Graaf, sciencepracticioner bij Mijzo/Tranzo en GZ-psycholoog bij Klimmendaal doet momenteel onderzoek naar roken en drinken van alcohol door bewoners van een verpleeghuis. Wat zijn de wensen en behoeften van bewoners en welke mogelijkheden en beperkingen zijn er? Zij zal het thema inleiden, vertellen over de voorlopige resultaten van haar onderzoek en wat dit betekent voor de praktijk. Vervolgens willen we over de verschillende dilemma's in gesprek.

Lijkt het je interessant om in gesprek te gaan over hoe je als psycholoog met deze verschillende belangen om kan gaan of loop jij in de praktijk tegen problemen aan? Schrijf je dan hier in.

 

developed by