woensdag, 1 mei 2024

De belofte van de sprekers: Wat ons betreft ga je naar huis met de overtuiging dat een organisatie niet kan ‘Helen’ en ‘Floreren’ zonder de kennis en kunde van de vakgroep psychologie! Best een grote belofte om waar te maken, maar die intentie hebben Inge Siebe (GZ-psycholoog i.o. tot KNP) en ik zeker! We nemen je mee in de invloed en betrokkenheid die je als ouderenpsycholoog hebt en hoe je je relatiebeheer op orde kunt houden. Daarnaast krijg je meer inzicht op dynamieken die kunnen spelen binnen de organisatie en krijg je een aantal praktische handvatten om meer invloed te kunnen uitoefenen. Daarvoor hebben we wel wat input nodig van jullie, de aangesloten vakgroepen Straks dus aandacht voor een enquête. Maar eerst: Een blik op het verleden. Dat geeft vaak beter inzicht in het nu. Daarom ook even een korte terugblik op dit thema bij de PgD.

In 2015 kwamen zo’n 25 vakgroepen bijeen tijdens een markt om kennis en ervaring uit te wisselen en samen een beeld te vormen van hoe de ‘ideale vakgroep’ eruit zou zien. Het resultaat was een spiegelinstrument dat vakgroepen kunnen gebruiken bij de eigen ontwikkeling en positionering. In 2020 gebruikte we ditzelfde instrument om een beeld te geven van de fasen waarin de vakgroepen (aangesloten bij de PgD) zich op dat moment bevonden en welke uitdagingen er speelden (zie https://www.pgdexpertise.nl/nieuws/2020/11/staan-voor-je-vak-inspiratie-passie-en-lef)

En nu zijn we weer vier jaar verder en het thema staat opnieuw op de agenda; het is nog altijd even actueel. Vakgroepen vragen bij de PgD vaak om supervisie rond het thema Profilering en positionering. Hoe speelt dit thema in jouw vakgroep? Vul uiterlijk 15 mei namens je vakgroep deze versie van het spiegelinstrument in. Er zijn vragen toegevoegd over wat jullie momenteel al doen om ‘stevig te blijven staan’ en welke eventuele dynamieken er spelen in het team of in de hele organisatie. Het is ook mogelijk om met je vakgroep een casus in te brengen van een hardnekkig probleem dat speelt in je organisatie en waar je vanuit deze principes graag het licht op geschenen wilt hebben. De casus of dynamiek die we vaker tegenkomen zullen we behandelen in de studiemiddag.

Mocht je naast je reactie op de enquête nog een andere organisatiedynamiek of casus willen inbrengen, die bij jullie een belangrijke rol speelt en je graag tijdens de studiemiddag behandeld ziet, neem dan gerust contact met ons op via irene.vankessel@pgdexpertise.nl.

Samen sluiten we na deze studiemiddag graag feestelijk af met de midzomer netwerkborrel. Meldt jezelf hiervoor aan via deze link.

developed by