woensdag, 1 mei 2024

Er is veel geschreven over het belang van het vieren en belonen van succes. 

 • Stil staan bij positieve momenten en ervaringen verminderen stress en vergroten het gevoel van werkplezier.  
 • Het vieren van succes erkent en staat stil bij de inspanningen van het team of individu en daagt uit en motiveert om zo door te gaan.  
 • Er komt ruimte voor persoonlijke groei door reflectie en inzicht.
 • Samen vieren en het delen van een goed gevoel bevordert het teamgevoel en de cultuur.

En niet alleen om de grote momenten. Die kleine, alledaagse overwinningen - een inzicht dat je krijgt, een probleem oplossen, of positieve feedback van een ander - ze zijn allemaal het vieren waard. En ze vormen de bouwstenen van onze grotere successen.  

Als PgD dachten we jullie hiermee wat beter te ondersteunen door je via de website een persoonlijk portfolio aan te bieden. Op je persoonlijke pagina (die alleen voor jou in te zien is) zie je voortaan twee extra tabellen. 

 1. Hier vind je een overzicht van alle scholingen die je via de PgD volgt. En als je wilt, kun je ook externe certificaten hierin uploaden. 
 2. Een overzicht van de door jou gevolgde supervisie en intervisie.

De aanleiding voor dit extra onderdeel van de website was het EVC traject maar vooral dat we PgD leden gunnen om de eigen successen of leermomenten nog meer te vieren. Met dit portfolio krijg je zicht op hoeveel gebruik je maakt van de activiteiten bij de PgD. 

Inmiddels zijn we ook de discussie over accreditaties gestart, in eerste instantie met de PgD-klankbordgroep en het bestuur. Hoe bewijs je dat je beveoged en bekwaam bent en noodzakelijke scholingen volgt? Complexe materie, maar binnenkort verwachten we hierover beleid vast te stellen en met jullie te delen. Meningen en verzoeken m.b.t. het accrediatiebeleid van de PgD zijn tot die tijd nog van harte welkom via info@pgdexpertise.nl.

Met het portfolio maken we nu in ieder geval vast zichtbaar en aantoonbaar dat je werkt aan je ontwikkeling en groei en zo zorgen we samen voor bekwamen ouderenpsychologen. 

Wil je een visueel beeld van wat er precies veranderd is, bekijk dan onderstaand filmpje.

Een samenvatting:

 • Met ingang van 1 mei 2024 is er een mogelijkheid je portfolio bij te houden via je persoonlijke pagina op de PgD website. 
 • Alle PgD activiteiten staan hier automatisch in met terugwerkende kracht vanaf januari 2021 (aparte tabel voor scholingen en 1 voor super- en intervisie). 
 • De certificaten voor PgD cursussen worden met ingang van 1/5/24 alleen digitaal via de site aangeboden. 
 • Certificaten van eerder cursussen of externe cursussen kun je indien gewenst zelf uploaden, zodat je portfolio compleet is.
   

Media

developed by