woensdag, 29 mei 2024

Schaap met de 5 poten

Als psycholoog werkzaam in de ouderenzorg ben je soms net het schaap met de 5 poten. Diagnostiek, behandeling, teambegeleiding, groepsdynamiek. scholing, psycho-educatie over allerlei ziektebeelden en problemen, beleidsmatige en organisatorische vraagstukken. Ouderenpsychologen draaien er hun hand niet voor om. Dit  vraagt om brede (vakinhoudelijke) kennis. Je kan niet van jezelf verwachten dat je alles weet en er is niet altijd de tijd om zaken uit te pluizen. Hulp vragen, bijvoorbeeld aan de kennismakelaar kan dan handig zijn. 

De onderwerpen waarvoor ik ingeschakeld wordt, zijn heel verschillend. Het kunnen vragen over organisatorische onderwerpen zijn. Zoals hoe je je formatie kan onderbouwen, of voorbeelden zijn van functiebeschrijvingen van (GZ)psychologen, 24 uurs bereikbaarheid en of er ook een competentieprofiel bestaat voor masterpsychologen. Het kunnen ook inhoudelijke vragen zijn. Over de behandeling van ADHD bij ouderen, het mandaat van een moreel beraad in het verpleeghuis, informatie over fenokopie FTD of Cadasil, welke symptoomvaliditeitstest je het beste kan kiezen of welke neuropsychologische test voor mensen met een migratie achtergrond geschikt is. Regelmatig zijn het ook vragen rondom wet en regelgeving. Bijvoorbeeld over werkafspraken die conflicteren met de beroepscode,  dossiervoering, verwijzingen door een arts of samenwerken en beroepsgeheim.

Het beantwoorden van een vraag is vaak een combinatie van mijn kennis en ervaring, wat er te vinden is op internet/ artikelen/ boeken/ richtlijnen en de verbinding leggen met mensen uit mijn netwerk die expertise hebben over het onderwerp en kunnen meedenken. Door de uiteenlopende onderwerpen is het eigenlijk altijd interessant om op zoek te gaan naar antwoorden. En van elke vraag leer ik zelf weer bij. Mijn conclusie na 8 jaar kennismakelaar? Met elkaar weten we een heleboel. En het is ook verhelderend om er achter te komen wat we nog niet weten.

Kennis delen

Naast de mogelijkheid om vragen te stellen, hebben we ook kennisdossiers op de website staan. Alle artikelen die we met elkaar schrijven, brengen we na enkele maanden onder in de kennisdossiers. Per dossier heb je dus een overzicht van alle inhoudelijke artikelen die er over een onderwerp geschreven zijn, aangevuld met good practices van collega’s. Mocht je nog onderwerpen missen? Geef dit vooral aan. Dan kijken wij of hier meer informatie over te vinden en te delen is.

Bij de PgD zijn we er van overtuigd, dat we samen meer weten. En dat het delen van psychologische kennis het veld verder helpt. Om dit te stimuleren, hebben we een prijs voor de kennisdeler van het jaar. Door het delen van ontwikkelde producten, help je collega’s verder, maak je kans op 500 euro voor je vakgroep en eeuwige roem! Heeft jou vakgroep iets moois ontwikkeld? Doe dan vooral mee en stuur je product in. Voor meer informatie over deelname, klik hier.

developed by