woensdag, 5 juni 2024

Vakgroepsupervisie kan over verschillende onderwerpen gaan: bijvoorbeeld samen sparren aan de hand van een thema met de vakgroep en de supervisor, zoals: de WZD, rouw, teambegeleiding, noem maar op. Het kan ook als doel hebben om de vakgroep steviger neer te zetten in de organisatie (profilering, positionering). Ook kan er casuïstiek besproken worden in de vorm van een begeleide intervisie. Dit wordt tevens als heel prettig ervaren, door met en van elkaar te leren en te groeien. 

Ik geef zelf ook vakgroepsupervisie over ACT, om Acceptance and Commitment Therapie bij ouderen handen en voeten te geven aan de hand van casuïstiek, zodat je er nog beter mee kan werken. 

Enkele reacties van vakgroepen: “wat waardevol om hiervoor samen de tijd te nemen en nuttige handvatten te krijgen voor de dagelijkse praktijk” en “nu voelen wij ons gesterkt om ons duidelijker te profileren binnen onze organisatie, heel hands on en praktisch!” Gebruik dus je urenmandje bij de PgD en meld je aan voor vakgroepsupervisie!
 

developed by